ENDEFRRUPLNLSPIT

Valdštejnův rok

PK MG 5271

Letošní Valdštejnské slavnosti ve Frýdlantě nebudou zdaleka jedinou událostí, která ponese jméno frýdlantského vévody. Slavnosti budou pouhou předehrou k velkolepě pojatému výstavnímu projektu, který bude pořádat Senát České republiky s Vojenským historickým ústavem a Národním muzeem.

Ve čtvrtek 15. listopadu 2007 bude ve Valdštejnské jízdárně Senátu Parlamentu ČR v Praze slavnostně otevřena výstava “Albrecht z Valdštejna a jeho doba”. Výstava by měla trvat do 17. února příštího roku, ale již nyní se předpokládá její prodloužení nejméně o měsíc. Výstava by měla představit Valdštejna nejen jako významného vojevůdce, ale také jako ekonoma a historickou osobnost vůbec. Osobnost, která položila základy politického systému v českých zemích raného novověku.

Autoři výstavy se nemohou vyhnout zobrazení doby třicetileté války, chtějí tuto dobu ilustrovat vystavením bohatého obrazového a dokumentačního materiálu vztahujícího se k této pohnuté době.

Nemalá část výstavy a doprovodných akcí se bude věnovat také tomu, jak se obraz Valdštejna v průběhu staletí utvářel a proměňoval, a to nejen u nás, ale také v Evropě. Ostatně ke spolupráci na výstavě byly vyzvány ty evropské země, které ve Valdštejnově době hrály v Evropě rozhodující roli: Německo, Rakousko, Itálie a Švédsko.

Na výstavě se bude podílet řada institucí českých a ke spolupráci byla vyzvána i ta česká města, která jsou spjata s Valdštejnovým životem: Praha, Jičín, Cheb a samozřejmě i Frýdlant. Již v červnu loňského roku podepsali v tomto smyslu předseda Senátu České republiky a starosta města dohodu o spolupráci. Spolupráce by měla mít řadu forem od vzájemné propagace až po pořádání konkrétních akcí. Valdštejnské slavnosti tuto konkrétní spolupráci odstartují. Ta by posléze měla pokračovat instalací bronzové sochy Valdštejna na zrekonstruovaném nádvoří frýdlantské radnice u příležitosti 424. výročí narození frýdlantského vévody. Další související akce proběhnou také na frýdlantském zámku.

Frýdlant 4/4/07
Bc. Luděk Zelenka, vedoucí odboru kultury MěÚ Frýdlant

11.4.2007 9:18:51 | přečteno 1239x | Mgr. Alena Švejdová

Navigace

Valdštejnské slavnosti ve Frýdlantě

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load