ENDEFRRUPLNLSPIT

Zastupitelé Frýdlantu schválili dodatek k nájemní smlouvě s nemocnicí

nemocnice

Zastupitelé města Frýdlant schválili ve středu 20. září 2017 na svém pravidelném zasedání znění dodatku č. 17 k nájemní smlouvě města Frýdlant s Nemocnicí Frýdlant s.r.o. Město Frýdlant v tomto dodatku trvá na zajištění 24 hodinové lékařské péče v oborech chirurgie, gynekologie, anesteziologie a interní medicína. A to včetně zajištění všech ambulancí, lůžkové části chirurgie a gynekologie a také oddělení následné péče.

„Zastupitelstvo města po dvouletém snažení o komunikaci s nemocnicí udělalo vše pro to, abychom měli před sebou dokument, kterým je dodatek č. 17 ke stávající nájemní smlouvě, jenž byla podepsána v roce 1996, ale již neodráží stávající situaci a v podstatě není plněna. Dodatek č. 17 řeší všechny technické věci, nájem, údržbu, údržbu nad rámec běžné údržby, odpisy, dobu trvání, ale i sankce za neplnění podmínek smlouvy. Součástí tohoto dodatku je i příloha č. 2, což je soupis minimálních zdravotních úkonů, které by se v nemocnici měly dělat a které by měly zabezpečit základní akutní zdravotní péči. Dále je součástí příloha č. 3, což je interní předpis města Frýdlant pro zadávání veřejných zakázek ve městě.

Je jenom na managementu EUC a. s. a touto společností vlastněné Nemocnici Frýdlant s. r. o., zda takto zastupitelstvem schválený dodatek smlouvy přijme a zachová nemocnici ve stavu, na který jsme byli všichni minulá léta zvyklí, nebo nepřijme a bude si chtít z nemocnice udělat něco jiného. My celou dobu bojujeme o to, aby byla v nemocnici zachována základní zdravotní péče. A nejde přitom jen o Frýdlant, ale o celý Frýdlantský výběžek. Tato nemocnice slouží 27 tisícům lidí. Nemáme tady možnost, jako třeba v Praze vybrat si nemocnici, do které chceme jít. Máme ve výběžku jen jednu a v Liberci nemocnici krajskou, která ale v některých oborech nestíhá a pak lidé na ošetření čekají déle,“ říká k rozhodnutí zastupitelstva místostarosta Frýdlantu, který má zdravotnictví ve své kompetenci, Jiří Stodůlka. 

Dodatek k nájemní smlouvě bude městem v nejbližších dnech Nemocnici Frýdlant s.r.o. odeslán ke schválení. 

20.9.2017 21:41:00 | přečteno 962x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load