ENDEFRRUPLNLSPIT

Jednání s nemocnicí o nájemní smlouvě budou pokračovat. Město má své podmínky

nemocnice

Zastupitelé města Frýdlant projevili vůli pokračovat v nájemním vztahu s Nemocnicí Frýdlant s.r.o. za předpokladu, že nemocnice dodrží přesně stanovené a dohodnuté podmínky. To je výsledek mimořádného zasedání zastupitelů města Frýdlant, které se uskutečnilo ve středu 4. listopadu 2015. Do 10. prosince 2015 bude vedení města na přípravě nové nájemní smlouvy nebo dodatku stávající smlouvy intenzivně pracovat. 

 

V nové smlouvě nebo dodatku současné smlouvy bude jasně specifikováno, jakou zdravotní a lékařskou péči musí nemocnice poskytovat. Bude v ní uvedena výše nájemného, doba trvání nájemní smlouvy, bude řešit podmínky provozování areálu, investic a také bude obsahovat přesné práva a povinnosti obou stran. Jasně definovány budou i důsledky jejich nedodržování. Vše s ohledem na zajištění kvalitní zdravotní péče obyvatel celého Frýdlantského výběžku.

Město Frýdlant bude trvat na tom, aby téměř 25 tisíc obyvatel spádové oblasti mělo v nemocnici ve Frýdlantu 24 hodin denně k dispozici všechny základní lékařské obory - internu, chirurgii a gynekologii. A také bude požadovat, aby dále fungovala rehabilitace a co největší množství odborných ambulancí.

Zastupitelé Frýdlantu vzali na vědomí, že se pravděpodobně nepodaří vrátit do nemocnice ve Frýdlantu akutní lůžkovou interní péči. Nicméně Nemocnice Frýdlant s.r.o. jim garantovala, že bude od 1. 1. 2016 provozovat akutní interní ambulanci ve vlastní režii.

V případě, že Nemocnice Frýdlant s.r.o. dodrží všechny požadavky města, bude možné po 10. prosinci 2015 společně s managementem nemocnice novou nájemní smlouvu nebo dodatek stávající nájemní smlouvy podepsat. 

5.11.2015 12:37:17 | přečteno 585x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load