ENDEFRRUPLNLSPIT

měšťanský dům č.p.75

Kulturní památka : měšťanský dům
Ulice, číslo popisné : Děkanská, č.p. 75

15 001, obrázek se otevře v novém okněPopis kulturní památky: Objekt nejspíš klasicistního původu, vystavěný po požáru města po roce 1797, s částečným použitím staršího barokního nosného zdiva. Sklep objektu je středověký. V roce 1941 vestavěno do objektu podkroví a přistavěno pravé křídlo.

Objekt je jednopatrový se čtyřosým průčelím v patře. V přízemí ve druhé ose zprava se nachází vstupní portálek se stlačeně valeným zakončením, v klenáku No 75, vlevo pravoúhlý vjezd. Fasáda objektu je klasicistní, nad okny přímé římsy podpírané volutovými konzolkami, v parapetních výplních květinové terče. Sedlová střecha domu má hřeben rovnoběžný s ulicí, ve střeše se nachází široký vikýř, se třemi okny.

Objekt je obdélného půdorysu, natočený kratší stranou do ulice, konstrukčně hloubkový trojtrakt s chodbou uprostřed. Všechny prostory přízemí jsou stlačeně valeně klenuté, chodba má křížovou klenbu. Schodiště do patra je tříramenné klasicistní vřetenové.

15 002, obrázek se otevře v novém okně 15 003, obrázek se otevře v novém okně

Využití objektu : bytový účel

31.7.2007 9:18:47 | přečteno 3951x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load