ENDEFRRUPLNLSPIT

měšťanský dům č.p.74

Kulturní památka : měšťanský dům
Ulice, číslo popisné : náměstí T.G.Masaryka, č.p. 74

Popis kulturní památky : Objekt je gotického původu ve sklepích a částečně i v obvodovém zdivu nad terénem. V období renesance složil objekt jako právovarní sladovnický dům.Klasicistně přestavěn po požáru v roce 1797. Loubí objektu je velmi ojedinělé, nemá návaznost ani vpravo, ani vlevo, nejspíš renesančního původu, v klasicismu znovu překlenuto.

14 001, obrázek se otevře v novém okně 14 002, obrázek se otevře v novém okně

Objekt je jednopatrový dvoukřídlý dům, průčelí kolmo položeného křídla je v patře šestiosé. Fasáda je ušlechtilá klasicistní, kolem oken jsou stuhové šambrány, nad okny girlandy s mašlemi. V zadní zdi loubí se nachází vlevo vjezd s částečně poškozeným klasicistním portálem. Sedlová střecha křídla má hřeben rovnoběžný s ulicí, v níž jsou umístěny tři vlnovitě ukončené, klasicistně upravené vikýře. Průčelí pravého podélného křídla je členěno lisénovými rámci.Ve vnitřním rohu, sevřeném křídly se nachází věžovitý čtvrtkruhový útvar vřetenového schodiště. Před tímto křídlem se prostírá zahrádka poměrně vysoko položená, pod ní sklepy neexistujícího objektu.

14 003, obrázek se otevře v novém okně

Jedná se o dvoukřídlou budovu. Křídlo kolmé k ulici obsahuje vpředu napříč loubí. Průjezd domu je zaklenutý nejspíš barokní půloválnou klenbou se styčnými trojbokými výsečemi. Křídlo rovnoběžné s ulicí má obě podélné zdi cca 130 cm silné, klenby stlačeně valené.

Využití objektu : přízemí komerčně

31.7.2007 9:08:49 | přečteno 4585x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load