ENDEFRRUPLNLSPIT

měšťanský dům č.p. 3

Kulturní památka: měšťanský dům
Ulice, číslo popisné : náměstí T.G.Masaryka , č.p. 3

Popis kulturní památky : Objekt je renesančního původu, kamenně vystavěný po požáru v roce 1572- předchozí dům byl nejspíš roubený, nynější sklepy mohly patřit již tomuto stavení. Po požáru města v roce 1797 byl objekt klasicistně upraven. Ke konci 19.století byl objekt výrazně přestavěn, došlo k nástavbě 2 patra při vestavbě druhého schodiště vedle dochovaného původního.

04 003, obrázek se otevře v novém okně

Objekt je řadový dvoupatrový měšťanský dům , který je v průčelí do náměstí otevřen dvěma arkádami loubí, zaklenutým křížovou hřebínkovou klenbou. Po pravé straně pod loubím je umístěn kamenný široký portál půlkruhově zaklenutý( z konce 16.století). Hlavní průčelí objektu je v obou patrech čtyřosé, okna jsou v segmentových záklencích, dvě střední sdružená. Nad okny jsou trojuhelné a přímé římsy. Průčelí je dokončeno lichoběžníkovým štítem se čtyřmi pilířky, v horní části je umístěno ozdobné zábradlí.Fasáda je po rekonstrukci, dle úprav z poslední čtvrtiny 19.století. Hřeben střechy je kolmo orientován do náměstí.

04 001, obrázek se otevře v novém okně 04 002, obrázek se otevře v novém okně

Objekt je hloubkového půdorysu. V přízemí do náměstí se nachází loubí, ve vnitřní části přízemí je vpravo umístěn mashaus, který byl však při přestavbě na konci 19.století porušen vestavbou tříramenného schodiště.Mashaus i místnosti vlevo jsou zaklenuty valenými klenbami s trojbokými hřebínkovými výsečemi. Část objektu je podsklepena, sklepy jsou taktéž v úrovni polosuterénu. Renesanční rozvrh dispozice, včetně kleneb je dochován i v 1. patře.

Využití objektu: přízemí je využito komerčně, patro zobytněno

30.7.2007 16:28:57 | přečteno 4884x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load