ENDEFRRUPLNLSPIT

měšťanský dům č.p. 2

dům Na panské zvůli

Kulturní památka: měšťanský dům
Ulice, číslo popisné : náměstí T. G. Masaryka, č.p. 2

03 001, obrázek se otevře v novém okněPopis kulturní památky: Objekt je nad úrovní terénu renesanční novostavbou z konce 16. století. Sklepy pod budovou jsou středověké, patřily patrně ještě roubenému stavení, které s největší pravděpodobností nepředstupovalo do náměstí. Dům byl výrazně klasicistně přestavěn po požáru města roku 1797. V roce 1940 byla do podkroví vestavěna obytná jednotka.

Objekt je nárožní, jednopatrový, vysunutý do náměstí o celý přední trakt. Hlavní průčelí je v patře čtyřosé, okna nepravidelně rozhozená. V přízemí se nacházejí výkladce a vstup. Průčelí je ukončeno lichoběžníkovým štítem s prohnutými boky, ve štítě se nacházejí čtyři okna, v jiném rytmu než v 1. patře. Fasáda objektu je členěna lisénovými rámci. Objekt má mansardovou střechu.

Objekt je obdélného půdorysu, natočený kratší stranou do náměstí a delší jihozápadní do úzké uličky Kostelní. Konstrukčně se rozpadá na tři příčně řezané trakty.

Využití objektu: v přízemí se nachází pobočka KB, patro je zobytněno.

Přední trakt zcela překračuje frontu náměstí a je zaklenut klasicistně plackami. Následující trakt je průchozí, navazuje organicky na loubí vpravo situovaného domu č.p. 3. Zde se nachází vstup do domu, nyní do prostorů banky. Třetí část objektu tvoří vlastní jádro domu, které má zhruba shodnou dispozici v přízemí i v 1. patře, včetně kleneb. Pod levou třetinou objektu se nachází sklep, zaklenutý valenou kamennou klenbou, jejíž patka je téměř u podlahy.

K tomuto domu se váže příběh, který se týká sporu měšťanů z Frýdlantu a Kateřiny z Redernů o práva várečná. Dle lidového podání se uvádí, že dům byl vystavěn ve zlém úmyslu Kateřinou z Redernů, tak aby vyčníval daleko z řady domů dopředu, aby hrubě porušil čtverec frýdlantského náměstí. Tohoto násilného přestoupení jednotné stavební linie by bývala šlechtična Kateřina z Redernů byla schopna, neboť byla náležitě známa její nenávist proti Frýdlantským. Je těžké zpětně určit přesné stavební rozměry tohoto domu před více než 300 lety, když v letech 1606, 1634, 1797 dům úplně vyhořel. Dům náležel panu Kryštofu Zestermannovi, který byl s malým přerušením mezi léty 1598 - 1615 purkmistrem města. Zemřel 24. ledna 1615 ve vězení frýdlantského zámku, jako jedna z obětí násilného smýšlení Kateřiny. Jeho synu bylo odňato právo dědičné na dům, dům byl posléze převzat hraběnkou Kateřinou do nucené správy. Tehdy prý hledala hraběnka ve vlastnictví města Frýdlantu prodejnu pro panské pivo. Před dům Zestermannův dala vystaviti přístavbu, sahající daleko do náměstí a ta byla zařízena jako hraběcí výčepna. Původní Zestermannův dům ležel ve správné stavební linii… Tolik jeden z příběhů o osudu domu Na panské zvůli.

30.7.2007 16:12:40 | přečteno 6982x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load