ENDEFRRUPLNLSPIT

kostel Nalezení svatého Kříže

Kostelní ulice ( Kostelní náměstí)

Kulturní památka: kostel Nalezení svatého Kříže
Ulice, číslo popisné : Kostelní ulice, Kostelní náměstí

Popis kulturní památky :

Popis kulturní památky: původní kostel stával v místech dnešního presbytáře a věže a byl zasvěcen sv. Kateřině. Gotická novostavba presbytáře a sakristie pochází z druhé poloviny15.století. Síňové trojlodí je přechodné na rozmezí pozdní gotiky a nastupující renesance, vystavěné v letech 1501-55 za Bibrštejnů Vlachy z Milánska, kašparem a Markem. Renesanční kaple Redernů je z roku 1610, barokní kaple sv.Anny a Josefa byly připojeny roku 1688, do střechy byla vložena sanktusový věžička roku 1746, v roce 1783 rozšířena okna. V roce 1945 byl kostel poškozen leteckou pumou. Kolem kostela se do roku 1710 rozkládal hřbitov. Kamenné zeď kolem celého areálu kostela je renesanční, opravená v baroku.

01 001, obrázek se otevře v novém okně 01 002, obrázek se otevře v novém okně 01 003, obrázek se otevře v novém okně 01 004, obrázek se otevře v novém okně

Kostel tvoří trojlodní prostor s užším presbytářem na východní straně. Presbytář je ukončen třemi stranami osmiúhelníka. K severní straně presbytáře přiléhá mohutná věž o čtvercovém půdorysu, ukončená ochozem a strmou valbovou střechou. Východně od věže je k presbytáři připojena pohřební kaple Redernů a protilehle vůči věži na jižní straně presbytáře obdélná sakristie. K lodi jsou přistavěny symetricky dvě kaple, na severní při věži kaple sv. Anny (Křestní), na jihu při sakristii sv. Josefa ( Úmrlčí). K západnímu průčelí je připojena obdélná předsíň a v nárožích při opěrácích jsou dvě osmiboké schodišťové barokní věžičky.

Exteriér kostela, jak presbytář, tak loď, je členěn jednou odstupněnými opěrnými pilíři a lomenými úzkými okny bez kružeb. Na západní straně lodě je vystavěn dvouetážový renesanční štít. Nad sedlovou střechu kostela vystupuje sanktusová vížka.

01 005, obrázek se otevře v novém okně 01 006, obrázek se otevře v novém okně 01 007, obrázek se otevře v novém okně 01 008, obrázek se otevře v novém okně

Interiér - presbytář je lehce ukloněný oproti trojlodí, je zaklenut síťovou klenbou se svorníky se znaky Bibertštejnů a Redernů. Při severní zdi presbytáře stojí pozdně gotický pískovcový sanktuář.

Trojlodí kostela je tvořeno třemi dvojicemi štíhlých osmibokých pilířů, stejně vysoké lodi jsou zaklenuty křížovými hřebínkovými klenbami. Na západní straně se nachází zděná barokní kruchta, podepřená dvěma hranolovými pilíři a podklenutá stlačeně valenou klenbou s trojbokými výsečemi. V bočních lodích jsou podélně postaveny prosté dřevěné tribuny, novodobé. Obě kaple jsou čtvercového půdorysu, zaklenuté barokní křížovou klenbou se štukovým rámem. Na západní straně se nachází pozdně barokní předsíň, zakrývající gotický lomený, vstupní chrámový portál. Z presbytáře na jižní straně se vchází gotickým lomeným portálkem s přetínavými pruty do obdélné sakristie, sklenuté síťovou klenbou.

01 009, obrázek se otevře v novém okně 01 010, obrázek se otevře v novém okně

Nad sakristií se nachází oratoř, otevřená do presbytáře širokým lomeným obloukem. Na severní straně presbytáře se nachází vrcholně renesanční pohřební kaple Redernů na čtvercovém půdorysu s trojbokým závěrem. Kaple je zaklenuta hvězdovou klenbou se štukovými žebry na konzolách s ženskými hlavičkami a hlavičkami andílků. Stěny kaple jsou pokryty fragmenty freskové výmalby. Náhrobek Melchiora z Redernu, jeho ženy Kateřiny roz. Šlikové a syna Kryštofa z Redernu je monumentální quasi oltářovou architekturou, která byla vytvořena s použitím několika druhů mramorů, alabastru, bronzu a dalších ušlechtilých materiálů. Horizontálně je členěn na sokl, ústřední část s postavami zemřelých ve sloupořadí, kladí, nástavec ses rodovým znakem a starozákonními postavami. Náhrobek vrcholí postavou Vzkříšeného Krista.

Dobové fotografie :

01 011, obrázek se otevře v novém okně

Redernovská hrobka- náhrobek Melchiora z Redernu, Kateřiny roz. Šlikové, Kryštofa z Redernu , datace 1605-1610, materiál: mramor, bronz, alabastr
(autor G. Heinrich)

30.7.2007 13:53:14 | přečteno 12001x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load