ENDEFRRUPLNLSPIT

hotel Bílý kůň - č.p.92 a 93

Kulturní památka: hotel Bílý kůň
Ulice, číslo popisné : náměstí T.G.Masaryka, č.p. 92 a č.p. 93

Popis kulturní památky :

19 001, obrázek se otevře v novém okněč.p. 92: Dům je ve zdivu renesanční , později barokně upravovaný. Novodobé zásahy, zvláště v interiéru, odstranily poslední historicky zajímavé detaily.

Objekt je jednopatrový, řadový, v patře pětiosý . Objekt je architektonicky i dispozičně spojený s vpravo stojícím objektem č.p. 93, jako restaurace „Bílý kůň“. V přízemí je dvouosý, členěný dvěma stlačeně valenými, lichými arkádami. Je nanejvýš pravděpodobné, že dům byl původně do náměstí otevřen loubím. Kordonová římsa nad přízemím s palmetovým dekorem probíhá přes obě průčelí domů. Objekt je ukončen vysokým, čtyřosým tabulovým štítem. Výše je štít ze stran vykrojený a ukončený trojuhelným tympanonem. Dům má mansardovou střechu s hřebenem kolmým k náměstí.

Objekt je lichoběžníkového půdorysu , hloubkové orientace, vpravo bývalý průjezd. Uvnitř novodobě dispozičně řešený.

19 002, obrázek se otevře v novém okně 19 003, obrázek se otevře v novém okně

č.p. 93: Objekt je nejspíš renesančního původu ( průčelní zeď včetně štítu) . Objekt je jednopatrový řadový dům, architektonicky i dispozičně spojený s vlevo stojícím objektem č.p. 92, na restauraci „ Bílý kůň“. Kordonová římsa nad přízemím s palmetovým dekorem probíhá přes obě průčelí domů. Hlavní průčelí je v patře čtyřosé, kolem oken šambrány. Průčelí ukončuje vysoký stupňovitý, čtyřosý štít, s horním trojúhelným dílem. V přízemí se nachází jedna lichá stlačená arkáda. Je nanejvýš pravděpodobné, že dům byl původně do náměstí otevřen loubím. Střecha objektu je sedlová, s hřebenem kolmým k náměstí.

Objekt je úzký hloubkový, konstrukčně jednotraktový. Sklep v zadní přistavěné části je novodobý, původní nejspíš zasypán. Uvnitř novodobě dispozičně řešený.

31.7.2007 10:45:49 | přečteno 7456x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load