ENDEFRRUPLNLSPIT

Časová osa

Vznik města se datuje asi kolem roku 1200. Největší rozkvět byl zaznamenán za Biebersteinů, kteří dali městu r. 1537 znak. Podle urbáře r. 1381 měl Frýdlant ve vnitřním městě 75 domů, horní předměstí pak 65 domů.

1278 1. písemná zmínka o Frýdlantu
1300 Václav II. povoluje městu hrdelní právo
poč. 14. stol. postaveny městské hradby
1345 zmiňován kostelík sv. Máří Magdalény ve Větrově
1348 mor ve městě
1552 do dnešní podoby přebudován katolický kostel Nalezení sv. Kříže
1457 ve městě postavena papírna, první ve střední Evropě
1562 od září do prosince zuří ve městě mor
1572 velký požár města
1598 zemřelo 800 obyvatel na mor, včetně starosty Hanse Fúgera, jsou pohřbeni u dnešního pravoslavného kostela
1626 v důsledku tuhé rekatolizace obyvatelé prchají do nábožensky tolerantní Lužice. Ve Frýdlantu je 41 domů pustých, z toho ve městě 10, na předměstí 25, na horním pak 6 domů
1630 ve městě zuří mor
1633 a následně 1634 zemřelo kolem 500 osob na mor
1634 4. května vypukl požár, kromě kostela, děkanství a školy shořely všechny domy uvnitř hradeb
1662 na místo shořelé radnice postavená nová
1680 ve Frýdlantu,Luhu, Poustce a Větrově zemřelo 206 osob na mor
1776 ruší se právo útrpné
1779 ve dnech 16. a 17. září navštívil císař Josef II. Frýdlant, přespal na zámku
1781 císařským dekretem se ruší nevolnictví
1782 ve dnech 13. a 14. března shořelo ve Frýdlantu 7 domů
1787 ruší se městské právo hrdelní
1797 neopatrností Terezy Lankischové, ženy ševce, vypukl o desáté hodině ve městě požár, kdy shořelo 72 domů, včetně radnice, stalo se tak 17. ledna
1798 započato se stavbou radnice, dostavěna byla v roce 1799
1800 na věž radnice byla upevněna váza, zhotovena kovotepcem Franzem Kryštofem z Liberce, dnes vystavena v expozici městského muzea
1833 18. prosince silný orkán shodil vázu z radnice, vrácena zpět v následujícím roce
1848 došlo ke zrušení roboty
1850 okresní hejtmanství nahradilo vrchnostenskou správu Frýdlantska
1853 21. ledna vypukl velký požár, jemuž padlo za oběť 97 domů a 56 dalších budov
1859 položení základního kamene na školu u kostela, provoz byl zahájen dne 13.10.1862, 8. května 1945 byla vybombardována a následně pak zbourána
1871 dne 8. července navštívil korunní princ Rudolf Frýdlant
1875 dne 1. července byl zahájen provoz na trati Frýdlant-Liberec- Závidov
1888 dne 3. srpna byla ve městě velká povodeň
1889 vybudována rozhledna, jež byla r. 1907 nahrazena současnou
1892 založili Julius Kraus a Viktor Lenk/notář/ ve špitální kapli muzeum vedoucím byl J. Kraus
1893 zahájena výstavba nové radnice, dostavěna v roce 1896, provoz zahájen18. srpna 1896
1896 založil H. Kaufersch továrnu na zemědělské stroje /traktorka/
1897 velká povodeň dne 30. července /stoletá voda/
zbourána stará radnice, která stála uprostřed náměstí
1902 otevřena nemocnice ve Frýdlantu
1902 slavnostní otevření okresní dráhy Frýdlant-Jindřichovice, proběhlo dne 2. července v 9 hodin 32 minut
1904 dokončena stavba evangelického kostela
1913 po desetiměsíční práci byl slavnostně zahájen provoz městského vodovodu, dne 4. září
1914 Ve Frýdlantu probíhají oslavy 900 let založení města. Oslava byla přerušena vypuknutím války.V této válce padlo celkem 154 občanů z Frýdlantu, 37 jich bylo nezvěstných
1918 29. října se Frýdlantsko stalo součástí provincie Deutschbóhmen
1925 dne 13. září bylo slavnostní zahájení provozu Masarykovy školy.
1934 díky nadaci, kterou založil městský lékař dr. Kubasta, byla dne 23. června odhalena socha Valdštejna, tvořící celek s kašnou na náměstí. Návrh sochy provedl raspenavský sochař Scholz / v té době působil ve Vídni/. Odlitek vyrobila pražská firma Barták.Tato akce proběhla v rámci Valdštejnských slavností.
1938 1. října - Frýdlantsko připojeno k Velkoněmecké říši
1938 2. října - město obsazeno německým vojskem
1938 6. října - /též v prosinci/ navštívil A. Hitler město Frýdlant
1945 8. května - Frýdlant bombardován sovětským letectvem
1945 9. května - Frýdlant osvobozen Rudou armádou a nastolena čsl. Správa města
1946 odsun německého obyvatelstva
1947 odsun německého obyvatelstva
1968 21.8. Frýdlantem projela sovětská vojska od Nového Města pod Smrkem směrem na Liberec
1989 27.11. manifestace na podporu změn v ČSSR po 17. listopadu
1990 v lednu převzalo správu města OF

2.3.2006 13:10:46 | přečteno 10823x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load