ENDEFRRUPLNLSPIT

Město

Město Frýdlant rozkládající se na obou březích řeky Smědé tvoří přirozené centrum celého Frýdlantského výběžku. Vznikalo a rozrůstalo se ve stínu stejnojmenného hradu střežícího zemskou stezku do Lužice. 

Zvláštní jméno bývá vysvětlováno starou pověstí, podle které žil před mnoha staletími v hustých lesích provincie Záhvozd muž, který měl sedm synů. Když dospěli, požádal vrchnost, aby jim přidělila sedm lánů půdy. Tak se prý také stalo a zanedlouho vyrostla na břehu Smědé malá osada. Starý otec toužící po klidu a míru, ji pojmenoval po německu Vridelant, což v českém překladu znamená „chraňte zemi“ 

Frýdlant

Frýdlant je městem, kde téměř z každé uličky dýchá historie. Mezi nejvýznamnější památky patří kromě hradu též kostel Nalezení sv. Kříže, nacházející se na pravém břehu řeky Smědé. Dokončen byl roku 1551 a poté ještě několikrát přestavován. Nejpřitažlivější součástí jeho interiéru je nepochybně redernská hrobka, dílo vratislavického sochaře Christopha Heinricha z let 1605-1610, za kterou Redernové zaplatili tolik jako předtím za celé frýdlantské panství. Mramor na ni byl dovezen až ze Slezska a Anglie. Vzácné jsou sochy apoštolů z dílny Matyáše Brauna, renesanční náhrobky, obraz sv. Kateřiny od Karla Škréty a před kostelem mariánský sloup z počátku osmnáctého století. Poblíž kostela stojí také bývalá městská solnice, kam se dovážela sůl z dalekého Halle nad Saalou. Ve městě se nacházejí ještě dva mladší kostely : sv. Máří Magdaleny ve Frýdlantu-Větrově a evangelický z počátku minulého století stojící ve svahu nedaleko nádraží. 

Frydlant 4276

Ve své původní podobě je celá řada typických měšťanských domů, situovaných převážně na náměstí a v Zámecké ulici. V samém centru jsou doplněny i svéráznou soustavou dnes již nefunkčního vodovodu rozvedeného do několika žulových kašniček. Tu a tam se dochovaly i prastaré dřevěné domy s hrázděnými patry. 

Dominantou města je neorenesanční radnice postavená v letech 1893-1896 podle projektu vídeňského architekta Franze Neumanna, tvůrce radnice v Liberci. Stranou do náměstí zdobí sochy Spravedlnost a Obětavost, interiér dotvářejí vitrážová okna, dary místních podnikatelů, a významná je busta Albrechta z Valdštejna umístěná v hale, dílo raspenavského sochaře Scholze. Ve druhém patře radniční budovy je umístěno Městské muzeum s expozicemi přírody a historie Frýdlantska, soustřeďující též nejvýznamnější památky na slavné rodáky a předměty, jež v minulých stoletích sloužily k běžnému životu zdejších obyvatel. Kuriozitou muzea je velký model původní radnice, která dříve stávala uprostřed náměstí, jenž je dílem řezbáře Kindermanna. 
náměstí den 1

Téměř osmitisícový Frýdlant si uchoval mnoho ze své krásy a středověké atmosféry, která stále přitahuje návštěvníky na řadu netradičních kulturních akcí, jakou je například i v celorepublikovém měřítku vyhlášená Frýdlantská jazzová dílna či neopakovatelné Valdštejnské slavnosti, kdy městem pochodují zbrojnoši v renesančních kostýmech, na náměstí je dobová tržnice a na okolních lukách se odehrávají zinscenované bitvy. 

Přímo ve městě slouží k aktivnímu odpočinku zimní a fotbalový stadion, tělocvična, poblíž frýdlantského kempu kvalitní tenisové antukové kurty. Kulturní zázemí města tvoří kino, knihovna, muzeum a nová výstavní síň v budově radnice. Samotné centrum města nabízí síť obchodů a několik restaurací s výbornou českou kuchyní. 

Z okolí Frýdlantu lze rozhodně doporučit návštěvu Křížového vrchu, který se tyčí za řekou přímo naproti zámku. Je nazván podle křížové cesty z žulových bloků, zřízené zde v 18. století. Na jeho čedičových svazích, které jsou chráněným územím, se vyskytuje celá řada ohrožených rostlin. Na severní straně města je vděčným cílem vycházek frýdlantská rozhledna, postavená roku 1907 na Resslerově vrchu. Je z ní krásný pohled na strmé svahy Jizerských hor i daleko na opačnou stranu do Saska a Lužice.Statistické informace

Počet členů zastupitelstva: 21

Telefon: 488 886 111
Fax: 482 312 053
E-mail: mesto@mu-frydlant.cz
Poštovní směrovací číslo: 464 01
IČO: 00262781
DIČ : CZ00262781

Číslo obce - ZÚJ: 564028
Počet částí obce: 3
Počet katastrálních území: 2
Katastrální výměra v ha: 3161,7

Počet obyvatel k 31.12.2016: 7 423
Nadmořská výška : 295 m.n.mm
První písemná zpráva (rok): 1278

Vybrané statistické údaje za obec naleznete na serveru Českého statistického úřadu

Historie

7.12.2005 10:26:39 - aktualizováno 2.3.2006 13:17:24 | přečteno 37565x | Roman Műller | Celý článek
 

Současnost a budoucnost

Radnice-věž, autor: Miroslav Macháček

Město Frýdlant jako metropole Frýdlantského výběžku má ambice být skutečným centrem kulturního, sportovního, společenského a veřejného dění na severu Libereckého kraje. Chce být opravdu dobrým místem pro život.

4.4.2014 14:53:58 | přečteno 8156x | Ing. Libor Štrom | Celý článek
 

Tiskový servis

Informace pro média

Martina Petrášková

tisková mluvčí

telefon: 488 886 108, 602 632 667
email: martina.petraskova@mu-frydlant.cz
Budova A (RADNICE) - 2. poschodí, kancelář číslo 22

9.1.2019 8:53:39 | přečteno 1693x | Martina Petrášková | Celý článek
 

Frýdlantský zpravodaj

Na našem webu se Frýdlantský zpravodaj objeví vždy s měsíčním zpožděním oproti tištěné podobě.
Garantem tohoto městského periodika je starosta města.
Uzávěrka čísla je vždy do 15. dne v předchozím měsíci.

2.3.2011 11:49:11 - aktualizováno 31.10.2022 9:59:18 | přečteno 43136x | Roman Műller | Celý článek
 

Nemocnice

nemocnice

Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Nemocnice Frýdlant
V Úvoze 860, Frýdlant 464 01

www.nemlib.cz/frydlant

telefon: +420 482 369 111
nemfry@nemlib.cz


Nemocnice Frýdlant sídlí v objektech města Frýdlant. V současné době probíhají jednání o dodatku k nájemní smlouvě mezi nemocnicí a městem, jehož součástí má být i přesně definovaný rozsah a podmínky poskytování zdravotní a lékařské péče na území Frýdlantska. Tento rozsah má vydefinovat Komise Rady města Frýdlant pro řešení zdravotní obslužnosti ORP III. Frýdlant.

5.4.2018 10:43:22 - aktualizováno 10.12.2020 8:39:32 | přečteno 12698x | Roman Műller | Celý článek
 

Významné projekty města

Každý projekt, každá aktivita Města Frýdlant má svůj význam. Největšími investičními projekty poslední doby byly bezesporu ty, které se staly po ničivé povodni v srpnu 2010, kdy Frýdlant zasáhla tisíciletá velká voda. Nemíní se tím jen regenerace hlavního náměstí před radnicí, ale také pestrá řada akcí, které daly město opět dohromady a odkryly před návštěvníky jeho novou tvář.

8.6.2011 16:46:40 - aktualizováno 10.1.2019 13:28:13 | přečteno 16333x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Územní plánování

25.3.2014 13:21:42 | přečteno 385x | Roman Műller | Celý článek
 

Plán sociálního začleňování

Vážené dámy, vážení pánové,

držíte v ruce nebo čtete Plán sociálního začleňování pro ORP III Frýdlant.

Tento materiál je výsledkem několikaměsíční práce velkého týmu aktérů. PSZ obsahuje velkou spoustu dat, priorit a oblastí, ve kterých se Frýdlant a Frýdlantsko chystá pracovat ve prospěch všech, kterých se sociální začleňování týká. Jak těch, kterých sociální vyloučení z mnoha důvodů hrozí, tak i nás ostatních, kteří již téměř deset let pracují na tom, aby se tak nestalo. Samosprávy, školy, úřady, bezpečnostní složky, sociální zařízení, neziskový sektor i vládní organizace vytváří podmínky pro vytvoření pomyslné sítě, která těm, kteří jsou ve skupinách ohrožených sociálním vyloučením, nedá propadnout na úplné dno.

Děkuji za práci všem, kteří materiál vytvořili a těším se na společnou práci při naplnění strategie Plánu sociálního začleňování ORP III Frýdlant.

Ing. Dan Ramzer
místostarosta města Frýdlant

5.10.2022 14:52:24 | přečteno 371x | Roman Műller | Celý článek
 

Mapy

25.2.2009 11:53:12 - aktualizováno 27.1.2015 13:25:36 | přečteno 18085x | Roman Műller | Celý článek
 

Webkamery

18.5.2011 22:37:27 - aktualizováno 24.6.2020 10:39:37 | přečteno 150859x | Roman Műller | Celý článek
 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load