ENDEFRRUPLNLSPIT

Aktuality

22.06.2006

Chcete začít podnikat? Od srpna to bude jednodušší!

Přelomová novela živnostenského zákona (zák. č. 214/2006 Sb.) výrazně ulehčí administrativu spojenou s podnikáním. Podnikatelé se od 1. srpna 2006 budou moci registrovat k podnikání, příp. provést změny v registraci, prostřednictvím jediného formuláře.
Podstatou a účelem novely je umožnit podnikatelským subjektům a podnikatelům zahájení činnosti a provádění změn v registraci na živnostenských úřadech, které budou plnit úlohu tzv. Centrálních registračních míst.

 
Školní metodici prevence
20.06.2006

Aktivity POSECu pro školy v uplynulém školním roce

Spolupráce Poradního a setkávacího centra se školami ve Frýdlantského výběžku probíhala v několika rovinách. Jednou formou bylo setkávání školních metodiků prevence jednotlivých škol v POSECu. Ve školním roce 2005/06 proběhla celkem čtyři takováto setkání zaměřená na kouření dětí a mládeže, agresivitu, šikanu na školách a AIDS/HIV. Dále pedagogové využívali nabídky školních supervizí v POSECu s Mgr. Pavelčákem a jednotlivé případy konzultovali i telefonicky.

 
19.06.2006

Frýdlant hostí fotbalový Friedland Cup

Už od roku 1996 se představitelé osmi evropských měst, která nesou ve svém názvu slovo Friedland, každoročně setkávají, aby poznali život v jednotlivých partnerských městech. V červnu tohoto roku to bude ve Frýdlantě v Libereckém kraji, kam se sjedou účastníci fotbalového turnaje dětí z Ruska, Polska, Spolkové republiky Německo a z Frýdlantu nad Ostravicí.

 
19.06.2006

Beseda s informacemi k novému zákonu o nájemném

MĚSTO FRÝDLANT a SDRUŽENÍ NÁJEMNÍKŮ ČR (SON)krajská organizace pořádají pro občany Frýdlantského výběžku BESEDU s informacemi k novému zákonu o nájemném ve středu dne 21. června 2006 od 16.00 hodin v salónku v 1. patře frýdlantského kina.
Beseda je zahajovací akcí k poskytování výjezdového poradenství KO SON pro občany Frýdlantského výběžku.

 
16.06.2006

Město Frýdlant už má dost zatvrzelých dlužníků

Město Frýdlant má u dlužníků téměř tři milióny korun - ; většinou za místní poplatky a pokuty. Některé dluhy se vlečou už od roku 1996. Protože se vymáhání běžným korespondenčním způsobem míjí účinkem, rozhodlo se Město Frýdlant spolupracovat s exekutorským úřadem, který jeho pohledávky vymůže. Exekutor začne pracovat v červnu 2006 a nejdříve se zaměří na zatvrzelé dlužníky, kteří Městu dluží pět a více tisíc korun českých. Co dlužníky čeká? Vymáhání dluhu podle právních předpisů se všemi důsledky včetně poplatku za výkon exekutora, který samozřejmě zaplatí dlužník. Výše vymáhané částky může činností exekutora stoupnout až o několik tisíc korun.

Frýdlant 15/06/06

Jindřich Wurm,
starosta města Frýdlant, tel. 483 464 060

 
15.06.2006

Zpřístupnění Redernského náhrobku v kostele Nalezení sv. Kříže

V rámci Dnů evropského dědictví bude ve Frýdlantě zpřístupněn veřejnosti skutečný skvost renesančního sochařství - mramorový náhrobek posledních frýdlantských Redernů, který zde stojí už téměř čtyři století.
Milovníci historie a umění si mohou náhrobek Redernů v kostele Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantě prohlédnout o víkendu 16. a 17. září 2006 od 10 do 16 hodin.

 
Pozvedněte slabé
14.06.2006

Regionální veřejná sbírka Pozvedněte slabé!

Nadace EURONISA pořádá již čtvrtý ročník regionální veřejní sbírky "Pozvedněte slabé!". Hlavním záměrem projektu je ukázat na palčivé problémy některýc lidí okolo nás a zorganizovat akci veřejnou akci, která přispěje k jejich řešení.

Dne 15. června se za pomocí dobrovolníků z Gymnázia Frýdlant uskuteční veřejná sbírka ve Frýdlantě. Studenti budou lidem nabízet k prodeji přívěsky s kuličkovým perem (1ks/30 Kč). Takto získané prostředky budou, po ukončení 4. ročníku veřejné sbírky "Pozvedněte slabé!" v prosinci 2006, předány na jaře následujícího roku vybraným neziskovým organizacím.

 
to
14.06.2006

Frýdlantské děti nasbíraly téměř čtyři tuny tříděného odpadu

Město Frýdlant vyhlásilo pro frýdlantské základní, mateřské a speciální školy v září minulého roku první ročník soutěže ve sběru tříděných odpadů. Do soutěže se přihlásilo všech sedm školních kolektivů: ZŠ Bělikova, ZŠ Husova, ZŠ Purkyňova, MŠ Bělikova, MŠ Jiráskova, MŠ Sídlištní a Speciální školy Frýdlant.

Každá škola si mohla vybrat z jednotlivých druhů tříděného odpadu ty, které bude sbírat: papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, kelímky od jogurtu, víčka z PET lahví, plastové fólie, směsné plasty, kovové obaly nebo kompozitní obaly, např. tetrapakové obaly od mléka či džusu. Všechny školy si vybraly kelímky od jogurtu a plastová víčka od PET lahví, některé přibraly i hliníkové plechovky, použité baterie nebo tetrapakové obaly. Papír i PET lahve už tak populární ke sběru nejsou, vždyť se mohou dávat přímo do kontejnerů ve sběrných hnízdech a mnozí obyvatelé Frýdlantu a už to tak naprosto samozřejmě dělají! Ve škole by tato objemná komodita zabírala zbytečně místo a vyžadovala by více práce.

 
12.06.2006

Pozvánka na 22. veřejné zasedání zastupitelstva města

Dne 15. června 2006 se bude konat 22. veřejné zasedání zastupitelstva města od 16.00 hodin v sále restaurace Beseda.

 
P1010913
08.06.2006

Základní umělecká škola a gymnázium úplně zaplnily výstavní síň

Společná výstava výtvarného projektu Základní umělecké školy Frýdlant a Gymnázia Frýdlant s názvem „Hlubina“ je v červnu připravena ve výstavní síni frýdlantské radnice. Studenti a žáci zde představují ukázky z celoročního projektu - kresby, malby, grafické listy, objekty a instalace, které tématicky spojuje nahlížení do hlubin vod, země i vlastního nitra a hledání vlastního tvořivého potenciálu. Dramaturgyněmi výstavy jsou Iva Vykypělová, učitelka výtvarného oddělení ZUŠ a Zdena Hrdinová, učitelka Gymnázia Frýdlant.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 397 398 399 400 401 402 403 [...] 410 starší
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load