ENDEFRRUPLNLSPIT

Aktuality

volby voliči
24.09.2022

Frýdlantští voliči rozhodli o složení městského zastupitelstva pro příští čtyři roky

V pátek 23. a v sobotu 24. září 2022 se také ve Frýdlantu konaly volby do městského zastupitelstva a volby do Senátu. K volebním urnám přišlo v komunálních volbách ve Frýdlantu 41,23% voličů. Šesti politickým stranám a uskupením, které ve volbách do zastupitelstva města Frýdlant kandidovaly, rozdali voliči hlasy následovně:
Místní hnutí za harmonický rozvoj - 12,98 % hlasů - 3 získané mandáty
Frýdlant sobě - 16,97 % hlasů - 4 získané mandáty
Občanská demokratická strana - 24,96 % hlasů - 5 získaných mandátů
Nezávislí pro Frýdlant - 9,81 % hlasů - 2 získané mandáty
ANO 2011, SOS a nezávislí - 27,08 - 6 získaných mandátů
Starostové pro Liberecký kraj - 8,17 % hlasů - 1 získaný mandát
Kompletní výsledky voleb ve Frýdlantu včetně zvolených členů do zastupitelstva města pro volební období 2022 - 2026 a preferenčních hlasů kandidátů najdete zde
V senátních volbách nezískal na Liberecku ani jeden z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů a o vítězi se proto bude rozhodovat za týden. Voliči budou v pátek 30. září a v sobotu 1. října vybírat mezi Ing. Michaelem Canovem (Starostové pro Liberecký kraj) a Ing. Radkou Loučkovou Kotasovou (ANO).  (mp)
Foto: mp

 
Věcné prostředky U3
23.09.2022

Frýdlantští dobrovolní hasiči získali z Libereckého kraje dotaci na vybavení a výstroj

Liberecký kraj podpořil třemi dotacemi frýdlantskou Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Dotace pocházejí z dotačního fondu Libereckého kraje, programu 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Frýdlantští hasiči díky němu dostali či do konce listopadu dostanou například kompletní zásahové obleky, zásahové boty, rukavice, přilby, motorovou pilu nebo dřevorubecké přilby. Celkem získá jednotka frýdlantských dobrovolných hasičů od kraje příspěvek na věcné a ochranné prostředky více než 171 tisíc korun, zbylé náklady ve stejné výši, tedy 50% nákladů, uhradí ze svého rozpočtu Město Frýdlant. (mp)
Foto: JSDH Frýdlant

 
voda, autor: Martina Petrášková
22.09.2022

V nejhornější části ulice Kodešova nepoteče v úterý 27. září voda

Z důvodu nutných prací na vodovodním řadu bude v úterý  27. září 2022 přerušena dodávka pitné vody ve Frýdlantu v ulici Kodešova a to v úseku od ulice Hřbitovní směrem na Višňovou. Časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou a to od 07.30 do 12.00 hodin. Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodního řadu v dotčené oblasti. Zákazníkům doporučuje vodárenská společnost odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky. Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouvá a děkuje za pochopení. (mp)
Foto: mp

 
DGS 8
22.09.2022

Ve Frýdlantu byl slavnostně otevřen nový výrobní závod společnosti DGS

Slavnostním přestřižením pásky bylo 22. září 2022 oficiálně potvrzeno zahájení provozu nové výrobní pobočky společnosti DGS Druckguss Systeme s. r. o., která vyrábí tlakové odlitky ze slitin hliníku a hořčíku pro automobilový průmysl. Závod ve Frýdlantu zahájil zkušební provoz již 30. června 2022 po kolaudaci stavby a technologií. V současné době zaměstnává zhruba 100 zaměstnanců, do roku 2025 by jich ve výrobních halách mělo pracovat až 400. Cílem společnosti DGS je co nejvíce využít pracovní potenciál Frýdlantska i služeb regionu. (mp)
Foto: mp

 
75 let 2
20.09.2022

Gymnázium oslaví 75. narozeniny charitativním během či dnem otevřených dveří

Na sobotu 24. září 2022 připravilo Gymnázium Frýdlant u příležitosti svých 75. narozenin pro všechny absolventy, bývalé i současné kolegy, studenty a přátele školy za podpory Města Frýdlant a pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje pro školství, mládež, tělovýchovu a zaměstnanost Ing. Dana Ramzera celodenní program oslav. V dopoledních hodinách proběhne v městském parku charitativní běh nazvaný „Boříme bariéry“ na 5 km nebo 1 km, se startem hlavního závodu v 10 hodin, registrace pro zájemce začíná na místě od 9 hodin. V dalším programu umožní zájemcům prohlídku Gymnázia Frýdlant, otevřeno bude od 12 hodin. Od 16 hodin bude v kině promítán film Jizerské hory. Celý den oslav pak zakončí společenský večer v sále restaurace Beseda od 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni! (Mgr. Pavel Čumpelík, ředitel gymnázia)

 
cvičení útok na školu
19.09.2022

Cvičná nehoda vlaku i útok na školu. Ve Frýdlantě budou cvičit záchranáři, policisté a hasiči

Velké cvičení chystají v tomto týdnu ve Frýdlantu složky Integrovaného záchranného systému ČR. Cvičení, složené z několika akcí, bude probíhat od středy 21. září do pátku 23. září 2022. Jeho součástí bude například nehoda vlaku na vlakovém nádraží ve Frýdlantu nebo napadení školy včetně střelby, držení rukojmích či vážných zranění civilistů. Toto druhé cvičení proběhne v areálu Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant. (mp)
Il. foto: Policie ČR

 
sbírání pytlů říjen 2015 2
19.09.2022

Svoz pytlů s tříděným odpadem proběhne už tuto středu 21. září

Upozorňujeme občany, zapojené do pytlového sběru tříděného odpadu, že svoz pytlů s tříděným odpadem proběhne v tomto měsíci už tuto středu 21. září 2022. Poslední středu v měsíci je totiž státní svátek. Nezapomeňte proto na středu ráno pytle s tříděným odpadem připravit. Děkujeme. (mp)
Il. foto: mp

 
Okurkiáda 2022 20
16.09.2022

Sedmý ročník Okurkiády vyhrála ve Frýdlantu Marie Korečková

Sedmý ročník Okurkiády, tedy soutěže o nejlepší doma naložené okurky, vyhrála Marie Korečková. V pátek 16. září 2022 o tom rozhodla během hodnocení porota složená ze starosty Frýdlantu Jiřího Stodůlky, místostarosty Dana Ramzera, tajemnice Městského úřadu Frýdlant Veroniky Bubeníčkové, matrikářky Městského úřadu Frýdlant Ivany Sitzberger a nového člena poroty, ředitelky DOMOVA U SPASITELE Milady Kochanové. V tajném hodnocení pak druhý nejvyšší počet bodů získala Kateřina Sojáková a třetí nejvyšší počet bodů získaly okurky zaslané klienty DOMOVA U SPASITELE. (mp)
Foto: mp

 
IZS 2022 20
16.09.2022

Den IZS opět bavil a zábavnou formou i učil

Den se složkami Integrovaného záchranného systému proběhl v pátek 16. září 2022 na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantě. Nabídl například ukázku vybavení a činnosti profesionálních i dobrovolných hasičů, městské a státní policie, zdravotních záchranářů, armády či aktivních záloh. Kromě toho byl na náměstí návštěvníkům k dispozici i Tým silniční bezpečnosti nebo Horská služba. Atmosféru dotvořila hudba Hradní stráže a Policie ČR. Akci si nenechaly ujít stovky lidí, především dětí z mateřských a základních škol, na které primárně cílí. (mp)
Foto: mp

 
jubilanti září22 5
15.09.2022

V Besedě se sešli jubilanti. Dostali květinu, pamětní list a zahrál jim Fband

Tradiční setkání s jubilanty hostil ve čtvrtek 15. září 2022 sál restaurace Beseda ve Frýdlantu. Akce, kterou připravuje Město Frýdlant dvakrát do roka, se tentokrát zúčastnilo na osm desítek lidí. Byli to obyvatelé města, kteří v tomto půlroce oslavili nebo oslaví významné životní jubileum, a jejich rodinní příslušníci. (mp)
Foto: mp

 
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 400 [...] 410 starší
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load