ENDEFRRUPLNLSPIT

Aktuality

vernisaz01
27.05.2005

Valdštejnovi zazvonil v holínce mobil

Ve čtvrtek 26. května byla v 18 hodin v kostele Nalezení svatého Kříže ve Frýdlantě za přítomnosti autora a jeho choti Olgy Pušové slavnostně otevřena výstava obrazů Michaila Ščigola na téma Barokní sny Albrechta Václava Eusebia Valdštejna. Obřad zahájil Bc. Luděk Zelenka, vedoucí odboru kultury, který celou výstavu zorganizoval. Jeho slovům naslouchala padesátka účastníků vernisáže v čele se starostou Jindřichem Wurmem, místostarostou Jaroslavem Vančurou a hlavním organizátorem Valdštejnských slavností ve Frýdlantě tajemníkem městského úřadu Bc. Josefem Dřevínkem. Ten si v doprovodu své ženy Věry přišel do chladného prostředí lodě pozdně gotického kostela na chvíli odpočinout a nabrat síly před náročným víkendem.

 
Vystava08
27.05.2005

Děti tvořily pro Valdštejna

V pátek 27. května v půl jedné byla na základní škole v Purkyňově ulici ve Frýdlantě zahájena výstava dětských prací u příležitosti Valdštejnských slavností. Jde už o čtvrtý ročník, ale poprvé je soutěžní. Děti se měly výtvarně vyjádřit na téma: Zámecký maškarní bál. Během roku se sešlo několik stovek velmi zdařilých prací ze základních škol Frýdlantského výběžku a ze základních uměleckých škol z Hořic, Jablonce n. N., Jičína a také z přátelského polského Siekierczyna.

 
VS_tisk01
26.05.2005

Tisková konference k Valdštejnským slavnostem

Ve čtvrtek 26. května proběhla zasedací místnosti frýdlantské radnice tisková konference o Valdštejnských slavnostech. Zúčastnili se jí tito hosté: Miroslav Kněbort ala Albrecht z Valdštejna, místostarosta města Frýdlant Jaroslav Vančura, hlavní organizátor slavností Bc. Josef Dřevínek a vedoucí odboru kultury MěÚ Frýdlant Bc. Luděk Zelenka. Čtveřici novinářů byly připomenuty mnohé údaje z příprav a programu letošních slavností.

 
Prezident03
25.05.2005

Prezident republiky s chotí zavítali do Frýdlantu

Prezident republiky Václav Klaus a jeho choť Livia v doprovodu hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana s chotí měli v programu třídenní návštěvy prezidenta v Libereckém kraji středeční dopolední návštěvu města Frýdlant.
Shromážděným občanům chvíle očekávání příjezdu limuzín vyplnil směsí písní a melodií Jaroslav Kubát se svou skupinou. O ozvučení náměstí se postaral Marek Ottl.
Ve Frýdlantu bylo překrásné letní počasí. Kolona přijela přesně podle plánu. Hosty přivítaly bouřlivým potleskem na náměstí bezmála tři tisíce občanů Frýdlantu a lidí z měst a obcí Frýdlantského výběžku. Prezidentský pár očekával starosta města Jindřich Wurm s chotí Andělou. Paní Livia dostala překrásnou kytici, kterou uvázali žáci Lesnického učiliště v Hejnicích a která symbolizovala lesnatý a hornatý kraj Frýdlantska. Významní hosté pozdravili několika větami ze schodiště radnice davy dětí a dospělých. Pan prezident pak odpověděl na podněty od občanů, které se týkaly zaměstnanosti v regionu, jeho dopravní přístupnosti, ale třeba i práv žen - samoživitelek. Občané prezidentskému páru vyjadřovali své sympatie slovy i častým potleskem, který zahltil celé náměstí.

 
23.05.2005

Středisko sociální péče ve Frýdlantě se přestěhovalo

Středisko sociální péče je od pondělí 23. května 2005 přestěhováno ze starých prostor na Havlíčkově náměstí do Domu s pečovatelskou službou na adrese: Novoměstská 1065, Frýdlant. Od 1. května má středisko též novou vedoucí, kterou je paní Věra Žďárská, tel. 482 311 349.
Cílem zařízení je nabízet potřebným frýdlantským důchodcům rozmanité služby, které jim pomohou zkvalitnit a zpříjemnit život a zůstat dlouho soběstačnými. Více informací u p. Žďárské, tel. 482 311 349.

 
23.05.2005

Příspěvky Města Frýdlant na veřejně prospěšnou činnost v roce 2005

Od r. 1991, kdy vstoupil v platnost zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích, se staly pravidelnou součástí příjmů rozpočtu města příspěvky z výherních hracích přístrojů (dále jen VHP) - hracích automatů. V souladu s tímto zákonem je provozovatel výherních hracích přístrojů povinen vypočítat a odvést část výtěžku z provozování přístrojů na účet příjemce, tj. obce, která vydala povolení k provozování VHP. Získané prostředky je obec povinna použít na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel a je zároveň povinna provozovateli doložit užití těchto finančních prostředků

 
den romu 01
11.04.2005

Oslavy Dne Romů ve Frýdlantě se zúčastnilo na čtyři sta lidí

V sobotu dne 9. dubna 2005 se konala oslava Dne Romů. Pro nepřízeň počasí se odehrávala v sále restaurace Beseda ve Frýdlantě. Akci uspořádal Městský úřad Frýdlant - oddělení prevence, romský terénní sociální pracovník a Sbor dobrovolných hasičů Frýdlant za podpory Krajského úřadu Libereckého kraje - odbor soc. věcí, bezpečnosti a problematiky menšin. Oslavu svou návštěvou podpořil krajský koordinátor romských poradců Ing. Jozef Holek. Hlavní organizátorkou byla Ilona Daňová - romský terénní sociální pracovník MěÚ, které vydatně pomáhal Milan Kysela z kanceláře úřadu. Dohled nad pořádkem na ulici a nad přeplněným parkovištěm hravě zvládl vedoucí strážník Městské policie Frýdlant p. Kloz. Díky aparatuře a trpělivým zvukovým technikům ze sboru Jednoty bratrské mohlo na čtyři sta návštěvníků slyšet a vidět velkolepé představení, kterým se prezentovala řada hudebních, tanečních a zpěváckých skupin i jednotlivců.

 
Pamaátný strom 1
30.03.2005

Nový památný strom ve Frýdlantě

Buk u budovy vodojemu ve Strmé ulici ve Frýdlantě je výraznou lokální dominantou s vysokou estetickou hodnotou, ve vegetačním období je nápadný červeným zbarvením olistění. Jeho vysazení lze datovat okolo roku 1904, kdy byl postaven vodojem i náhon. Kmen je přímý, svalcovitý, jeho obvod měřený ve výšce 1,3 m nad zemí činí 422 cm. Koruna nasazená ve výšce cca 1,5 m je kompaktní, ze směru od silnice asymetrická vlivem odstranění větví v rámci údržby elektrického vedení. Poměrně spletitou korunu tvoří 5 kosterních větví. Ve spodní části koruny se v minulosti ulomila jedna větev, po níž zůstal uhnívající pahýl. V místě jeho nasazení se vytvořila dendrotelma, v níž se drží voda a je pravděpodobné zatékání do kmene. Strom je vitální s malým podílem proschlých větví. Jedná se o krajinnou dominantu nadprůměrného vzrůstu a věku. Do koruny vrůstá z jižní strany mladší exemplář borovice limby (Pinus cembra). Jelikož se jedná o dendrologickou zajímavost, nebude limba z průmětu koruny buku odstraněna. (Ve střední Evropě se tento druh borovice vyskytuje pouze v Karpatech a Alpách. Pozoruhodné je, že semena této borovice, známá též pod označením "limbové oříšky", jsou jedlá.)

 
SSP02
17.02.2005

Nový Klub důchodců ve Frýdlantě

V úterý 15. února ve 14 hod byl poprvé otevřen Klub důchodců ve Frýdlantě na dalším, novém místě, a to v Novoměstské ulici č. p. 1065.V budově bývalé polikliniky byly vybrány, zařízeny a novými židlemi vybaveny prostory, které poslouží jako už druhé místo tohoto druhu, určené pro setkávání frýdlantských seniorů. Důchodci si zde mohou popovídat nad tématy, které přináší jejich život a které je zajímají. Také si zde mohou domlouvat další činnosti, které by jim zpestřily jejich vlastní i společně trávený volný čas. Klub důchodců v Novoměstské ul. otevřen každé úterý od 14 do 16 hod, ale podle zájmu klientů i jindy. Klub je přístupný i pro imobilní občany. Středisko sociální péče, které provozuje i Klub důchodců, je zřizováno Městem Frýdlant a jeho vedoucí je Marta Bláhová (tel. 482 312 196).

 
kademf01
09.02.2005

Vyhodnocení Konference KADEMF

Ve čtvrtek dne 3. února 2005 se ve Frýdlantě konala městská konference na téma "Kouření a alkohol a děti a mládež v Frýdlantě". V její druhé části byly navíc představeny výsledky práce Poradního a setkávacího centra za rok 2004.
Konference se zúčastnilo 56 osob, většinou pedagogů (20 osob), psychologů a pracovníků v sociální a zdravotní oblasti, ale také počtem 7 osob byla zastoupena represivní složka. Svůj zájem projevila i dvě media (Liberecký den a Česká televize). Bohužel ani jeden z účastníků nepřišel za rodiče a ani jeden tu nebyl jako podnikatel nebo prodejce cigaret či alkoholu.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 400 [...] 417 418 419 420 421 starší
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load