ENDEFRRUPLNLSPIT

Aktuality

15.06.2006

Zpřístupnění Redernského náhrobku v kostele Nalezení sv. Kříže

V rámci Dnů evropského dědictví bude ve Frýdlantě zpřístupněn veřejnosti skutečný skvost renesančního sochařství - mramorový náhrobek posledních frýdlantských Redernů, který zde stojí už téměř čtyři století.
Milovníci historie a umění si mohou náhrobek Redernů v kostele Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantě prohlédnout o víkendu 16. a 17. září 2006 od 10 do 16 hodin.

 
Pozvedněte slabé
14.06.2006

Regionální veřejná sbírka Pozvedněte slabé!

Nadace EURONISA pořádá již čtvrtý ročník regionální veřejní sbírky "Pozvedněte slabé!". Hlavním záměrem projektu je ukázat na palčivé problémy některýc lidí okolo nás a zorganizovat akci veřejnou akci, která přispěje k jejich řešení.

Dne 15. června se za pomocí dobrovolníků z Gymnázia Frýdlant uskuteční veřejná sbírka ve Frýdlantě. Studenti budou lidem nabízet k prodeji přívěsky s kuličkovým perem (1ks/30 Kč). Takto získané prostředky budou, po ukončení 4. ročníku veřejné sbírky "Pozvedněte slabé!" v prosinci 2006, předány na jaře následujícího roku vybraným neziskovým organizacím.

 
to
14.06.2006

Frýdlantské děti nasbíraly téměř čtyři tuny tříděného odpadu

Město Frýdlant vyhlásilo pro frýdlantské základní, mateřské a speciální školy v září minulého roku první ročník soutěže ve sběru tříděných odpadů. Do soutěže se přihlásilo všech sedm školních kolektivů: ZŠ Bělikova, ZŠ Husova, ZŠ Purkyňova, MŠ Bělikova, MŠ Jiráskova, MŠ Sídlištní a Speciální školy Frýdlant.

Každá škola si mohla vybrat z jednotlivých druhů tříděného odpadu ty, které bude sbírat: papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, kelímky od jogurtu, víčka z PET lahví, plastové fólie, směsné plasty, kovové obaly nebo kompozitní obaly, např. tetrapakové obaly od mléka či džusu. Všechny školy si vybraly kelímky od jogurtu a plastová víčka od PET lahví, některé přibraly i hliníkové plechovky, použité baterie nebo tetrapakové obaly. Papír i PET lahve už tak populární ke sběru nejsou, vždyť se mohou dávat přímo do kontejnerů ve sběrných hnízdech a mnozí obyvatelé Frýdlantu a už to tak naprosto samozřejmě dělají! Ve škole by tato objemná komodita zabírala zbytečně místo a vyžadovala by více práce.

 
12.06.2006

Pozvánka na 22. veřejné zasedání zastupitelstva města

Dne 15. června 2006 se bude konat 22. veřejné zasedání zastupitelstva města od 16.00 hodin v sále restaurace Beseda.

 
P1010913
08.06.2006

Základní umělecká škola a gymnázium úplně zaplnily výstavní síň

Společná výstava výtvarného projektu Základní umělecké školy Frýdlant a Gymnázia Frýdlant s názvem „Hlubina“ je v červnu připravena ve výstavní síni frýdlantské radnice. Studenti a žáci zde představují ukázky z celoročního projektu - kresby, malby, grafické listy, objekty a instalace, které tématicky spojuje nahlížení do hlubin vod, země i vlastního nitra a hledání vlastního tvořivého potenciálu. Dramaturgyněmi výstavy jsou Iva Vykypělová, učitelka výtvarného oddělení ZUŠ a Zdena Hrdinová, učitelka Gymnázia Frýdlant.

 
07.06.2006

Zdravotní sestřičky se sejdou ve frýdlantském kině

Nemocnice Frýdlant, s. r. o. pořádá pod záštitou Města Frýdlant ve středu 14. června 2006 ve frýdlantském kině už III. ročník akce Ošetřovatelský den, na který se přihlásilo přes 250 účastníků - ošetřovatelského a zdravotnického personálu z Libereckého kraje i ze zahraničí. Více na www.nemfry.cz

Frýdlant 30/05/06
Mgr. Alena Švejdová,
vedoucí kanceláře úřadu, 482 464 066, 728 406 154

 
05.06.2006

Město přechodně finančně vypomohlo frýdlantskému zahradnictví

Rada města Frýdlant na svých zasedáních 18. ledna a 15. března 2006 schválila poskytnutí přechodné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Služby města Frýdlant - ; zahradnictví (SMF). Návratná výpomoc v celkové hodnotě 450 tis. Kč byla schválena usneseními č. 1376/06 a 1452/06 a byla poskytnuta ve dvou částkách.
Ředitel SMF p. Lubomír Brožík přislíbil splacení do konce května letošního roku, což dodržel, protože k 19. květnu 2006 byla na účet města vrácena celá částka finanční výpomoci.

Ing. Jana Dachsová,
vedoucí finančního odboru, tel. 482 464 050

 
mp 027
01.06.2006

Drogoví a služební psi ve frýdlantském kině

I když se s mokrou variantou počítalo, tak takhle to nikdo nechtěl! Ve čtvrtek na Den dětí se ve Frýdlantě na náměstí měl konat prezentační program Celní správy ČR pro školní děti a mládež z celého Frýdlantského výběžku v rámci 9. mezinárodního mistrovství psovodů služebních psů Celní správy ČR ve vyhledávání drog a 7. mistrovství psovodů všestranných služebních psů Celní správy ČR a státních ozbrojených složek ČR. Nakonec pro skutečně velkou nepřízeň počasí se dopolední program přesunul do frýdlantského kina, kam by se ale zase všichni zájemci o atraktivní podívanou nevešli. Přesto protidrogový program Celní správy ČR tak v jednom dni shlédlo na pět set žáků a učitelů frýdlantských základních škol, mezi kterými bylo i padesát žáků z Nového Města pod Smrkem.
Mistrovství mělo v roce 2006 rekordní počet účastníků - ; 35 psovodů s drogovými psy a 17 psovodů s všestrannými psy. Účastníci, pozorovatelé a rozhodčí byli ze tří kontinentů. Mistrovství svou účastí podpořil a závěrečnému odpolednímu programu přihlížel spolu s dalšími významnými hosty i předseda Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka.

 
30.05.2006

Zrušení úředního dne 8. června 2006 pro vyřizování záležitostí okolo důchodů na frýdlantské radnici!

Jednou měsíčně - vždy druhý čtvrtek v každém měsíci - mají zájemci o jakýkoliv důchod možnost si vyřizovat své záležitosti s Okresní správou sociálního zabezpečení v Liberci na jejím kontaktním místě ve Frýdlantě v budově frýdlantské radnice, 1. patro, č. dv. 18.
Dvě pracovnice OSZZ v Liberci zde úřadují vždy dopoledne od 8 hodin do 12 hodin. Pokud je zájem o službu aktuálně vyšší, je kontaktní místo k dispozici i o hodinu déle. Pracovnice vyřizují klienty bez přestávky a to podle pořadí, které je určeno lístečky - ; přibližnými časovkami. Vyřízení jednoho klienta však může trvat pár minut nebo i tři čtvrtě hodiny, proto nelze úplně přesně odhadnout, kdy lidé přijdou na řadu. Ve čtvrtek 13. dubna se za 255 minut vyřídilo 41 klientů.

 
29.05.2006

V červnu ve Frýdlantu vystavuje základní umělecká škola a gymnázium

Společná výstava výtvarného projektu Základní umělecké školy Frýdlant a Gymnázia Frýdlant s názvem „Hlubina“ bude v červnu připravena ve výstavní síni frýdlantské radnice. Studenti a žáci zde představí ukázky z celoročního projektu - kresby, malby, grafické listy, objekty a instalace, které tématicky spojuje nahlížení do hlubin vod, země i vlastního nitra a hledání vlastního tvořivého potenciálu.

Vernisáž výstavy je ve středu 7. června 2006 v 16 hodin.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 390 391 392 393 394 395 396 [...] 400 [...] 402 starší
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load