ENDEFRRUPLNLSPIT

Aktuality

logo ehd
05.09.2006

Dny evropského dědictví

V září proběhnou opět Dny evropského dědictví. Slavnostní zahájení této již tradiční a celostátní akce proběhne 9. září v Jičíně. Jak a kdy proběhnou Dny historického dědictví ve Frýdlantu ? V sobotu 16. září a v neděli 17. září bude zdarma pro všechny návštěvníky otevřeno Městské muzeum. Dny budou letos probíhat pod názvem Otisk slavných jmen - ; historické objekty v nichž žili slavní lidé. Proto byla letos vybrána pohřební kaple Redernů, která je součástí děkanského kostela Nalezení Svatého kříže ve Frýdlantu.

Díky pochopení děkanského úřadu římsko-katolické církve bude ve dnech 16. a 17. září zpřístupněn celý děkanský kostel Nalezení Sv. Kříže a mauzoleum Redernů zvláště. Kromě toho proběhne v prostorách kostela po oba dni v dopoledních hodinách k tomuto významnému objektu přednáška významného znalce historie šlechtického rodu Redernů pana PhDr. Milana Svobody z katedry historie Technické univerzity v Liberci. Suchá historická fakta budou oživena hudebním vystoupením dětského pěveckého sboru.

Bližší podrobnosti o tom jak proběhnou Dny evropského dědictví v celé České republice lze získat na Internetu na adrese: www.shscms.cz/ehd/

Bc. Luděk Zelenka
vedoucí odboru kultury
MěÚ ve Frýdlantu

 
den syru 02
04.09.2006

Slavnosti sýra ve Frýdlantě se vydařily

Pěkné počasí a velký zájem odborníků i laických návštěvníků provázely páteční Slavností sýra ve Frýdlantě. Tuto akci poprvé pořádalo Poradenské centrum pro venkov Frýdlant spolu s obč. sdr. Frýdlantsko a Místní akční skupinou Frýdlantsko za podpory Libereckého kraje, Města Frýdlant a programu LEADER ČR na frýdlantském hlavním náměstí a v dalších místech ve Frýdlantě.

 
pozvanka2
04.09.2006

Student Akademie výtvarných umění z Prahy vystavuje ve Frýdlantě

Kresby černé i bílé od mladého umělce Nikoly Čulíka vyzdobí stěny výstavní síně frýdlantské radnice v měsíci září.
Výstava bude zahájena vernisáží v úterý 5. září 2006 v 16 hodin a potrvá do konce měsíce.
Návštěvníci ji mohou shlédnout vždy v pondělí, ve středu a v sobotu od 10 do 16 hodin ve výstavní síni, která se nachází ve dvoře budovy frýdlantské radnice, vchod je bočními vraty z ulice Míru.

 
30.08.2006

Výběrové řízení

Vedoucí Městského úřadu Frýdlant vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/02 Sb. výběrové řízení na obsazení místa: samostatný odborný referent na úseku - ; vedení registru řidičů

 
28.08.2006

Slavnosti sýra ve Frýdlantě

V pátek 1. září 2006 od 9 do 17 hod pořádá Poradenské centrum pro venkov Frýdlant spolu s obč. sdr. Frýdlantsko a Místní akční skupinou Frýdlantsko za podpory Libereckého kraje, Města Frýdlant a programu LEADER ČR na frýdlantském hlavním náměstí a v dalších místech ve Frýdlantě Slavnosti sýra.

Na své si přijdou nejen milovníci tradičních i méně známých sýrů a k nim patřícím vín, ale i propagátoři a ctitelé zdravé výživy a venkovského života vůbec. Nebude chybět pestrý doprovodný program pro laickou veřejnost např. ukázky plemen ovcí a koz chovaných na Frýdlantsku nebo promítání krátkých filmů s tématikou života na venkově, ekologického zemědělství a biopotravin, péče o přírodu a krajinu ve venkovských oblastech. Odborníci se budou jistě zajímat o místní produkci a možnost prodeje potravin na venkově či o legislativu pro malé výrobce

 
23.08.2006

Letní jazzová dílna Karla Velebného ve Frýdlantě je v plném proudu

Už dvacátý třetí ročník Letní jazzové dílny Karla Velebného zdobí nyní kulturní dění v jinak poklidném Frýdlantě.
Z programu pro veřejnost uvádíme ty nejdůležitější akce:
Středa 23. srpna 2006 - ; Zámecký koncert lektorů od 18 hodin se pro nepřízeň počasí přesunul ze Státního hradu a zámku Frýdlant do frýdlantského kina, uvádí Aleš Benda, vstupné 80 Kč.
Čtvrtek 24. srpna 2006 - ; Žákovský koncert I. od 20 hodin v restauraci Beseda, vstupné 50 Kč.
Pátek 25. srpna 2006 - ; Žákovský koncert II. od 20 hodin v restauraci Beseda, vstupné 50 Kč.

Kromě hudebních zážitků si mohou návštěvníci odnést i zážitky vizuální, a to z výstavy karikatur slavných hudebníků Josefa Blechy ve výstavní síni frýdlantské radnice. Výstava je otevřena do 31. srpna 2006 vždy v pondělí, ve středu a v sobotu od 10 do 16 hodin, ale v době konání jazzové dílny (tj. do 25. srpna) denně od 10 do 16 hodin.


Regionální televize RTM natočila ke článku šot vysílaný ve zprávách v pátek 25. 8. 2006, který si můžete prohlédnout na adrese www.tvrtm.cz

Frýdlant 23/08/06

Mgr. Alena Švejdová,
vedoucí kanceláře úřadu, tel. 482 464 066, 728 406 154

 
21.08.2006

Výběrové řízení

Vedoucí Městského úřadu Frýdlant vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/02 Sb. výběrové řízení na obsazení místa: samostatný odborný referent na úseku - ; ochrany ovzduší a stavebního úřadu

 
P8100286
21.08.2006

Soutěž hasičských družstev ve „Wasserballe“ v polském Korfantówě

Sbor dobrovolných hasičů Frýdlant už tradičně přijal pozvání na víkend 5. - ; 6. srpna 2006 do spřáteleného polského městečka Korfantówa. Tam se konal další ročník hasičské soutěže ve wasserballe, který pořádali hasiči z OSP Przechód. Na této soutěži se setkávají hasiči ze spřátelených evropských měst Friedland a i další družstva jak s Polska, tak z Čech.
Soutěž ve wasserballe je z jednou výjimečných soutěží. Dějištěm je vodní náhon, kde se proudem vody stříká do balónu, kterým je třeba trefit soupeřovu branku.

 
Josef Dřevínek
18.08.2006

Zemřel Josef Dřevínek

S lítostí oznamujeme, že ve čtvrtek 17. srpna 2006 po krátké těžké nemoci zemřel náš dlouholetý kolega, bývalý tajemník Městského úřadu Frýdlant, spoluzakladatel Frýdlantského zpravodaje a neúnavný hlavní organizátor novodobých frýdlantských Valdštejnských slavností pan Bc. Josef Dřevínek.
Na přání pozůstalých proběhne rozloučení neveřejně, jen v úzkém rodinném kruhu.

 
16.08.2006

Mieroszow - ; město přátelských setkání

Ve dnech 21.-22. července 2006 se uskutečnilo 11. výroční setkání měst s historickým názvem Friedland. Letos se konalo v polském Mieroszowě. Přítomni byli představitelé všech osmi spolupracujících měst. Hostovalo i partnerské město Mieroszowa, české město Meziměstí. Na programu setkání bylo slavnostní zasedání v aule dětského domova, pracovní jednání v tématických skupinách: hospodářství, zdravotnictví, školství a cestovní ruch. Šlo o seznámení se s podmínkami jednotlivých tématických celků ve gmině Mieroszow a o vzájemnou výměnu informací. Dále se hosté setkání zúčastnili sportovního odpoledne, které bylo zakončeno „Koncertem pro Evropu“. Zde vystoupily soubory z Polska a České republiky.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 387 388 389 390 391 392 393 [...] 400 [...] 402 starší
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load