ENDEFRRUPLNLSPIT

Aktuality

nalezane veci
11.12.2018

Ztráty a nálezy mají co dělat!

V předvánočním čase se stávají lidé ještě více roztržitými. Každou chvíli někdo něco zapomene, ztratí, a pak zase hledá. Naštěstí se najdou poctiví nálezci, kteří věc majiteli vrátí. Pokud jej však není možné dohledat, nálezy skončí v podatelně MěÚ Frýdlant v přízemí budovy radnice. Podívejte se, co všechno se tu objevilo! (aš)
Ilustrační foto: archív MěÚ, aš

 
Lesní naučná stezka
10.12.2018

V lednu dojde k výměně na pozici pověřený odborný lesní hospodář

Vážení vlastníci lesa, stát si cení lesa natolik, že je považován dle zákona za naše přírodní bohatství a soukromému vlastnictví nadřazuje povinnost les zachovávat a chránit. Počítá se s tím, že většina vlastníků lesa do 50 ha nemá lesnické vzdělání a proto byla zřízena funkce odborného lesního hospodáře. Vlastník lesa je dle zákona o lesích povinen hospodařit v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Jedná se o zkušeného lesníka s dlouholetou praxí, který je pověřen radit vlastníkům, jak si počínat, aby jejich les vzkvétal. Tuto funkci vykonával doposud Ing. Jiří Pánek. Od 1. ledna 2019 bude ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant vykonávat funkci pověřeného odborného lesního hospodáře Radim Seifert. (mp)
Il. foto: Radek Petrášek

 
cukroví
10.12.2018

Pochlubte se cukrovím, ve čtvrtek se bude hledat to nejlepší

Společenské setkání pro každého, kdo si chce v předvánočním čase poslechnout hudbu, zastavit se nebo si zatančit, připravilo na čtvrtek 13. prosince 2018 město Frýdlant. Na akci nazvané Zábava s vůní cukroví, která začíná v sále restaurace Beseda v 15.00 hodin, pak bude možné i soutěžit. A to s domácím cukrovím. Bude se totiž hledat to nejlepší ze všech. Pokud se ale chcete soutěže o nejlepší cukroví zúčastnit, musíte donést vzorek svého cukroví, který bude tvořen minimálně deseti kousky, od pondělí 10. do středy 12. prosince na matriku Městského úřadu Frýdlant. (mp)
Foto: mp

 
polom 3
07.12.2018

V oblastech Kristiánov a Albrechtice-Dětřichov je zakázán vstup do lesů

Po extrémně silném větru 30. listopadu 2018 byly lesní porosty v jižní části katastrálních území Albrechtice u Frýdlantu, Dětřichov, Kristiánov a Heřmanice vážně poškozeny. V lesích se nachází velké množství polomů a vývratů, kterou jsou nestabilní a i bez dalšího podnětu padají a ohrožují návštěvníky lesa. Dochází i k pádu stromů, u kterých není poškození na první pohled vůbec patrné. Dále je a bude v lesích velké množství techniky a pracovníků, kteří se budou podílet na zpracování kalamity. Navíc i samotný pohyb ve zdevastovaných porostech je nebezpečný pro zdraví a život návštěvníků lesa. Ohrožen je také pohyb po lesních cestách z důvodu popadaných a visících stromů či větví, které ještě nedopadly na zem. 
Městský úřad Frýdlant proto rozhodl o zákazu vstupu do lesa a to s platností od 7. prosince 2018 do 7. března 2019 tak, aby nebyli ohroženi návštěvníci lesa a aby nedocházelo ke komplikacím při zpracovávání kalamity. Území je v terénu zřetelně označeno a je znázorněno na přiložených mapách. (Ing. Hana Kučerová)

 
Krampusáci_19
06.12.2018

Mikulášská nadílka byla před radnicí opět s Krampus čerty

Ve středu 5. prosince přijel také do Frýdlantu před radnici Mikuláš, doprovázený čerty. Stejně jako loni to však nebyli čerti ledajací, ale strašidelní a hrůzu nahánějící Krampusáci. Na náměstí T. G. Masaryka před radnicí vyšli z pekelného dýmu v 17.30 a doprovázeli nadělování dárků dětem, o které se postaral Mikuláš. Akce přilákala před radnici stovky lidí, mezi kterými se hrůzu nahánějící čerti procházeli. Pokud jste nestihli na náměstí na Mikulášskou s Krampusáky přijít, podívejte se na tyto děsivé zástupce pekla alespoň ve fotogalerii. (mp) 
Foto: Radek Petrášek

 
psovodi prosinec 2018 13
06.12.2018

Psovodi z Ruska, Gruzie a Peru převzali ve Frýdlantu závěrečné certifikáty

Závěrečné certifikáty po úspěšném složení mezinárodních výcvikových kurzů převzali ve středu 5. prosince 2018 v obřadní síni radnice ve Frýdlantu psovodi a instruktoři celních správ Ruska, Peru a Gruzie. Výcvikové kurzy pro ně a jejich služební psy pořádalo Výcvikové středisko služební kynologie Celní správy České republiky v Heřmanicích. Již tradičně jsou slavnostně zahajovány a ukončovány právě v reprezentativních prostorách radnice ve Frýdlantu. Za město Frýdlant se slavnostního předávání závěrečných certifikátů účastnil starosta Dan Ramzer, na akci také dorazil zástupce velvyslankyně Peru Oscar Paredes Loza. (mp)
Foto: mp

 
DDH Frýdlant (2)
04.12.2018

Frýdlant získal dotaci na prevenci v silničním provozu

Město Frýdlant i letos obdrželo od Libereckého kraje účelovou dotaci na podporu dopravní výchovy na dětských hřištích ve výši 24 100,-  korun. V období duben až říjen 2018 tak mohlo na dětském dopravním hřišti (DDH) ve Frýdlantě proškolit 1 120 žáků prvního stupně z celého Frýdlantského výběžku a průkaz cyklisty předat 226 absolventům. (mp)

 
obchodka cup 5
04.12.2018

SŠHL hostila čtrnáctý ročník turnaje ve florbale Obchodka Cup

Ve dnech 20. a 21. 11. 2018 proběhl na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantě již 14. ročník florbalového turnaje, známý také pod názvem Obchodka Cup. Jako již tradičně patřil první den turnaje základním školám. Celkově se jich zúčastnilo šest, a sice ZŠ Raspenava, ZŠ Stráž nad Nisou, ZŠ Hejnice, víceleté Gymnázium Frýdlant a dvě družstva z pracoviště ZŠ Purkyňova. Mezi chlapci se na prvním místě umístilo družstvo A ze základní školy pracoviště Purkyňova, na místě druhém poté skončil tým ze základní školy ve Stráži nad Nisou a na místě třetím hráči z víceletého Gymnázia Frýdlant. Z dívčích družstev obsadilo první místo družstvo A ze základní školy pracoviště Husova, další v pořadí skončily dívky ze Základní školy Hejnice a na místě třetím se umístil tým B rovněž ze školy v Husově ulici ve Frýdlantu. (Michaela Hertlová)

 
otevřené dveře plakátek
04.12.2018

Dveře dokořán začnou první středu v prosinci o hodinu dříve

O hodinu dříve, než je obvyklé, tedy v 15.00 hodin, začnou ve středu 5. prosince 2018 ve Frýdlantu v budově radnice tradiční Dveře dokořán u starosty města Dana Ramzera a místostarosty Jiřího Stodůlky. Pravidelná akce, která se koná každou první středu v měsíci, začne i skončí o hodinu dříve, tedy v 17.00 hodin, kvůli akci Mikulášská nadílka s Krampusáky. Ta totiž odstartuje před budovou radnice na náměstí T. G. Masaryka v 17.30 hodin. 
Během akce Dveře dokořán může za starostou a místostarostou města přijít každý bez předchozího objednání. Vítáni jsou všichni, kteří mají náměty nebo nápady na zlepšení života ve městě. (mp)
Foto: mp

 
20181126 133716   graf
03.12.2018

Tým Kroužku přírodních věd Gymnázia Frýdlant vyhrál 200 tisíc korun

Vítězstvím týmu Kroužku přírodních věd Gymnázia Frýdlant v soutěži ČEZu „Vím proč“ získalo Gymnázium Frýdlant finanční dar ve výši 200.000 Kč od Nadace ČEZ na podporu přírodovědného vzdělávání. Škola využila částku v projektu Reálná měření a experimenty ve fyzice, který se zaměřil na ověřování teoretických poznatků v praxi. To znamená, že žáci přímo v hodině zkouší formou vlastních měření či pokusů, zda probírané učivo v praxi doopravdy platí nebo funguje. (Mgr. Alena Hlávková)
foto: Gymnázium Frýdlant

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 117 118 119 120 121 122 123 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 400 [...] 417 starší
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load