ENFRRUPLNLSPIT

Vy se ptáte, my odpovídáme

Vážení čtenáři, pokud se zaregistrujete / přihlásíte (odkaz v zápatí stránek) a pak vložíte svou otázku do příslušné kategorie, její text se zobrazí u odpovědného pracovníka. Až on na Vaši otázku odpoví, objeví se obojí - otázka i odpověď - na našem webu.
Vyhrazujeme si právo Vaše otázky případně formálně upravovat (pravopis, stylistika, délka), ale vždy tak, aby nebyl pozměněn jejich faktický obsah. (aš)

Vyhledat:   Kategorie:
stadion-koupaliste
frydlantak  |  2.1.2014 20:20:23
Zdravím všechny chtěl bych i ja poděkovat za nový zimní stadion,,ale jěšte bych si přál a snad i většina občanu frýdlantu aby tu konečně bylo zpatky koupaliště abychom zas nčekaly 30 let jak na zimák ..tak naši paní radni zkus te zas zabojovat a né jen před volbama slibovat jak by to mohlo bejt atd.už jsem pár slibu zažil za těch několik volebních roku děkuji spozdravem lide bojujte
Odpověděl: Ing. Dan Ramzer, Starosta  |  13.2.2014 23:26:04
Vybudovat koupaliště "ze svého" Frýdlant po dobu nejméně tří let nemůže. Zda bude možné čerpat finance z evropských dotačních fondů v roce 2015 - 2020 se ukáže až budou vypsána jednotlivá dotační schémata.
Děkuji za Váš dotaz.
Žádost o opravu zábradlí
MiM  |  31.1.2014 18:21:39
Dobrý den, chtěla bych touto cestou požádat o opravu zábradlí vedle schodiště, které se nachází před panelovým domem - před vchodem č.p. 1252, Liliová, Frýdlant. Jedná se o schodiště spojující chodníčky před panelákem a vlastníkem těchto pozemků je Město Frýdlant. Děkuji M.Macháčková
Odpověděl: Ing. Dan Ramzer, Starosta  |  13.2.2014 23:22:55
Hotovo!
Odpadky - zase..!
stiglitz  |  9.2.2014 12:39:47
Dobrý den,
dnes jsem se jedovatě zeptal dámy, která nebydlí v našem domě ale přinesla si k nám do kontejneru svůj odpad, zda si zde platí popelnici.
Opáčila, že ve Frýdlantě ano, zda chci vidět doklad.
S klidem pak hodila pytel do kontejneru před naším domem a rozšafně odkráčela.
Tak. jestli je tohle v pořádku, pak chci vědět, proč ona dáma - a nedělá to jenom ona -jejíž bydliště, ani jméno zde neuvedu, nedostane, pakliže platí, svou vlastní nádobu?
A napíši ještě tohle - pokud tato kocourkovština má oporu v zákoně, proč nehodí svůj odpad k u sousedům za plot, kde vedle kýžené popelnice podřimuje půlmetrákový rotvajler?
Když dám na kontejner zámek, budu popotahován?
To jsou kontejnery před panelovými domy nějaký veřejný majetek? Nejsou snad také spočítány na počet osob, bydlících na příslušné adrese? Takhle máme nabouchané kontejnery, a lidé to nezřídka dávají vedle
Chci vědět, zda je to normální, děkuji a s přáním hezkého dne...

Ladislav Hanslik, občan, kterému není všechno jedno.
Odpověděla Bc. Gabriela Kupcová z odboru majetkosprávního, která se zabývá systémem komunálního a tříděného odpadu ve Frýdlantě:

Vážený pane Hansliku,
Bohužel jednání některých občanů Frýdlantu je zarážející a vůči ostatním neetické. Avšak s tímto nešvarem nemůžeme dělat téměř nic. Vzhledem k tomu, že mi není známo o koho se jedná, není možné tuto osobu vyzvat k tomu, aby svůj odpad likvidovala v nádobě k tomu určené popřípadě přímo na sběrném dvoře, má-li místní poplatek řádně uhrazen.
Pokud kontejner chcete zamknout, můžete to udělat, oznamte to však na adresu gabriela.kupcova@mu-frydlant.cz - žádné postihy za toto nejsou. Pozor si dejte jen v den svozu, kdy je potřeba zajistit, aby takový kontejner byl odemčen a důležité je také to, aby klíče od takového kontejneru měli obyvatelé domu, kteří k němu mají mít přístup.

S přáním hezkého dne

Bc. Gabriela Kupcová
Křižovatka u autobusáku
lwinklerova  |  28.12.2013 19:54:41
Dobrý den,
prosím o vysvětlivky, jak používat křižovatku u autobusáku (Hejnická, Fügnerova, Vrchlického). Věřím, že vysvětlení uvítají i další řidiči.

a) Když jedu z ul. Hejnická, mohu odbočit doleva k autobusáku a k Tescu?
b) Pokud ano, proč je Hejnická značená jako hlavní? Jelikož stejně musím dát přednost autům, co odbočují k Tescu z Fügnerovy...(přednost zprava, odbočují také z hlavní ulice...)

je to poněkud matoucí. nikdy si nejsem jistá, jak je křižovatka myšlená a obvykle tam má člověk málo času na nějaké zvažování. Intuitivně vnímám ul. Vrchlického jako vedlejší.

díky moc za nějakou instruktáž
Odpověděla Ivana Bucharová, silniční správní úřad a speciální stavební úřad odboru dopravy MěÚ Frýdlant:

"K jednotlivým otázkám uvádíme:

a) Řidič vozidla jedoucího po hlavní pozemní komunikaci ul. Hejnická může odbočit vlevo (umístěné dopravní značení ani obecná pravidla silničního provozu mu to nezakazují), přičemž musí dát přednost vozidlům, která přijíždějí zprava, tj. vozidlům přijíždějícím ze sil. I. třídy, ul. Fügnerova (obecné pravidlo silničního provozu).

b) V souvislosti s dostavbou Tesca v r. 2009 přistoupilo Město Frýdlant k variantě zjednosměrnění ul. Nádražní, části ČSA a Hejnická. Ul. Hejnická byla určena jako hlavní pozemní komunikace ve vztahu k ul. Nádražní (v dotazu označujete ul. jako Vrchlického), neboť ul. Hejnická je dopravně významnější (autobusové nádraží a areál Tesca nejsou místními komunikacemi), avšak jako vedlejší pozemní komunikace ve vztahu k sil. I. třídy, ul. Fügnerova. Značka „Hlavní pozemní komunikace“ v ul. Hejnická i značka „Dej přednost v jízdě!“ v ul. Nádražní jsou doplněny dodatkovými tabulkami, které vyznačují tvar křižovatky.

Tato křižovatka byla již předmětem mnoha diskuzí pracovníků odboru dopravy, učitelů autoškol a dopravní policie. Z pohledu organizování dopravy na této frekventované křižovatce se opravdu nejedná o zcela ideální stav, avšak značky byly navrženy v souladu se „Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a schváleny PČR Liberec, dopravním inspektorátem."

Účastník silničního provozu také ví, že svislé dopravní značení má přednost před vodorovným, tedy čarami, které jsou nakreslené na vozovce.

Garantem provozu a údržby místních komunikací je místostarosta města Frýdlant Ing. Petr Beran.
Podle něj se jedná o dvě navazující křižovatky. Křížení I/13 Fügnerova a Hejnická a křižovatka tvaru T – Hejnická (hlavní) a nádražní. „Bohužel prostorové uspořádání je značně stísněné a musím souhlasit, že průjezd tímto místem vyžaduje zvýšenou pozornost. V minulosti se zvažovalo i obrácené řešení křižovatky T (Nádražní hlavní a Hejnická vedlejší), ale dominantnější je ul. Hejnická, která plní funkci jakéhosi městského okruhu. Z tohoto pohledu je stávající uspořádání správné,“ upřesňuje místostarosta Petr Beran.
Než půjdeme do lesa
policr  |  18.1.2014 11:54:16
Dobrý den rád bych věděl něco o projektu Střelnice popřípadě kde najdu odkaz na tento projekt Děkuji
Odpověděl: Ing. Veronika Bubeníčková, Tajemnice MěÚ  |  21.1.2014 11:32:10
Vážený tazateli, Váš zájem nás potěšil. V lokalitě „Za Střelnicí“ je budován v současné době lesopark. Investorem stavby je státní podnik Lesy ČR. V prostoru budou umístěny rekreační prvky a osazeny nové dřeviny. Více informací se dozvíte v únorovém čísle Frýdlantského zpravodaje. VB
Zimní stadion
RadekZadek  |  17.11.2013 12:15:53
Dobrý den, je pravdou, že nadcházející zimu nebude ve Frýdlantě veřejné bruslení? Jedná se o informaci "jedna paní povídala" nebo je to pravda? Hodně dětí třeba dostane pod stromeček brusle a co pak s nimi, že? A ten nový stadion pak bude jen pro frýdlantskou hokejovou elitu nebo i pro obyčejné lidi (viz nové fotbalové hřiště - od jeho otevření si už nemají kluci kde zahrát fotbal).
Děkuji za odpověď!
Odpověď najdete na http://www.hcfrydlant.org/new/
milénium
mirasek2010  |  25.12.2013 18:48:06
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda město chystá na rok milénia nějaké akce a jaké. Děkuji za odpověd.
Sledujte prosím banner v pravém sloupci této stránky: Významné projekty města. Tam by měly být všechny informace o kulturních, sportovních a společenských akcích. (aš)
Herna v bývalé traktorce
lwinklerova  |  28.12.2013 19:57:15
A ještě mám jeden dotaz k nové herně v areálů bývalé traktorky. Mohu se zeptat, proč byla povolena další herna ve Frýdlantu? Má to nějaké rozumné vysvětlení? Je jich u nás nějaký zoufalý nedostatek, že vznikla další?

Mám za to, že schvalování heren už je v kompetenci města, takže jsme si jí tady povolili sami...Plánujete nějaké další?
Odpověděla Zdeňka Jiřičková, vedoucí odboru finanční a obecní živnostenský úřad:
"Provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her je na území města regulováno Obecně závaznou vyhláškou Města Frýdlant č. 3/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno. Zákaz provozu se týká území v Městské památkové zóně Frýdlant. V uvedené zóně jsou průběžně Ministerstvem financí ČR rušena povolení na provoz her, které povolilo ministerstvo. Předpokládáme, že v I. pololetí 2014 budou všechna povolení zrušena.
Nová herna v areálu bývalé traktorky není na území Městské památkové zóny, a proto bylo vydáno povolení na provozování výherních hracích přístrojů."
HC stadion
prochaaa  |  21.12.2013 16:28:28
Dekujeme vsem,kdo se podilel na pripravach a realizaci zastreseni zimniho stadionu.Po velmi dlouhe dobe se podarilo udelat neco pro sportovni vyziti mesta.Dik tem kteri se pustili do nerovneho boje s vetrnymi mlyny v soucasne dobe prebujele byrokracie.Verim ze led bude slouzit vsem a pozvedne moralni uroven mesta.
Odpověděl: Ing. Dan Ramzer, Starosta  |  29.12.2013 19:02:04
Meziobecní spolupráce
starik  |  15.12.2013 12:19:25
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, zda se Frýdlant zapojí do projektu meziobecní spolupráce.

S pozdravem
Jiří Starý ml.
Odpověděl: Ing. Dan Ramzer, Starosta  |  29.12.2013 19:01:14
Vážený tazateli,
žádná obec ani město se nezapojí do projektu meziobecní spolupráce. Dohodli jsme se, že budeme přímo podporovat Místní akční skupinu Frýdlantsko (MASiF). Dotační peníze nemá žádná obec přímo v rukách. Je to projekt Svazu měst a obcí ČR, financovaný ze "měkkých projektů" EU.
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 482 464 011
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load