ENDEFRRUPLNLSPIT

Vy se ptáte, my odpovídáme

Vážení čtenáři, pokud se zaregistrujete / přihlásíte (odkaz v zápatí stránek) a pak vložíte svou otázku do příslušné kategorie, její text se zobrazí u odpovědného pracovníka. Až on na Vaši otázku odpoví, objeví se obojí - otázka i odpověď - na našem webu.
Vyhrazujeme si právo Vaše otázky případně formálně upravovat (pravopis, stylistika, délka), ale vždy tak, aby nebyl pozměněn jejich faktický obsah. (aš)

Vyhledat:   Kategorie:
Kácení třešní podél Novoměstské; Bioodpad
VitekPrchal  |  5.4.2016 21:35:00
Vážení,

prvně bych se rád zeptal, jestli je plánovaná náhradní výsadba namísto pokácených třešní podél Novoměstské silnice. Pokud ano, tedy jaká. Pokud ne, z jakého důvodu?

Druhý můj dotaz se týká sběru bioodpadu. Plánuje naše město v tomto směru svoz bioodpadu, rozmístění popelnic apod.

Děkuji za odpovědi a přeji Vám krásné jarní dny.

Vítek Prchal
Odpověděl: Martina Petrášková, tisková mluvčí  |  8.4.2016 12:56:45
Na první část dotazu odpověděla Alena Podmanická z oddělení životního prostředí Městského úřadu Frýdlant:

Důvodem pro kácení je realizace projektu „Obnova třešňové aleje u silnice 291-I.etapa“. Jedná se o kompletní obnovu třešňové aleje podél silnice č. 291 z Frýdlantu do Nového Města pod Smrkem. Současně bude provedena náhradní výsadba 155 ks třešní, vysokokmeny, odrůdy – 31 ks Kaštanka, 31 ks Kordia, 31 ks Napoleonova, 31 ks Hedelfingenská, 31 ks Buttnerova třešeň. Výsadba bude provedena do 30.4. 2016 a dále od 20.10 2016 do 31.3. 2017.

Na druhou část dotazu odpověděla Ing. Hana Kunclová z odboru stavebního úřadu a životního prostředí a Helena Fialová z majetkosprávního odboru:

Nakládání s bioodpadem je řešeno vyhláškou města. Je možné ho odvézt do Sběrného dvora v Raisově ulici. Nejlepší využití bioodpadu je ale vždy domácí kompostování.
Sběr bioodpadu do nádob organizovaný městem se v současné době kvůli malému zájmu (byl proveden průzkum) neplánuje.
Třídění odpadu
vikulinka  |  18.3.2016 22:22:56
vewrca: v plastech nemůže skončit všechno - tedy vámi zmíněný rozlámaný zahradní nábytek, hračky, aj. proto, že tyto věci jsou z rozdílných plastů. Laicky. Tento materiál se recykluje, způsobem, že je následně rozemlet. Tento materiál je následně možno opakovaně zpracovat, obdobným způsobem, jako nový, nové granule, dejme tomu. Jde o termoplasty, možnost opakovaného použití je teoreticky nekonečná. Prakticky jsme takový materiál, jako obsluhy, seřizovači vstřikolisů moc rádi neměli. Ale to odbíhám.
Zkrátka, aby v plastech skončilo vše, není možné, vyžadovalo by to následné třídění, protože: jiné zpracování, jiné seřízení stroje při již zmíněném zpracování - něco jiného vyžaduje polypropylen, pak odlišné polykarbonát, s obsahem skla, jiné polyamidy, se sklem, jiné konstrukční plasty, ASA, ABS, něco jiného jsou styreny, a tady naťuknu, proč je ideální oddělit víčka pet lahví, a lahve samotné? A nakonec i finální použití, potřebujete plast pružný, pevný, nebo přesný plastový výlisek, nebo maximálně tuhý?
Proto nelze do plastů vhodit vše.
Roztřídit takový odpad prostě nelze, nebo ano, ale rentabilita...
Pokud se pletu, opravte mě někdo. Můj pohled.
Hanslik
Děkujeme za vysvětlení! To je ono! I takto mohou fungovat "Otázky a odpovědi"!
Zdraví
Třídění odpadu
vewrca  |  15.3.2016 21:05:04
Vážené město
patříme celá rodina mezi třídiče, snažím se k tomu vést i děti a to nejen kvůli slevě na odpady. I když nějaká sleva pro čtyřčlenou rodinu se hodí.
Avšak začínám z toho být trochu zmatená. Při třídění odpadu pokud nevím, tak se orientuji popisem obalu. Pokud je tam symbol šipek v kroužku, třídím.
Jenže pak se dočtu, že například obaly od čistících prostředků si tam nepřejete mít. Celkově se to co tam být může osekalo cca na 4 druhy odpadů.
Ani nechápu proč se nemůžou recyklovat rozbité hračky, rozlámaný plastový nábytek apod.
Děkuji za odpověď
Odpověděla Helena Fialová z odboru majetkosprávního:
"Město Frýdlant spolupracuje se společností EKO-KOM. Tato autorizovaná obalová společnost provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalů. Z toho tedy plyne, že i pytlový systém třídění ve Frýdlantě je určen na třídění obalů. Hračky, zahradní nábytek, apod. nelze považovat za obaly.
Obaly od čistících prostředků jsou sice plastové, ale do směsných plastů se nedávají z toho důvodu, že je na obale symbol nebezpečnosti a tento obal je znečištěný nebezpečnou látkou. Ale je zde i symbol člověka, kterak dává cosi do koše, takže obal je možné vhodit do směsného odpadu."
Značení, průchod
antoan  |  2.2.2016 12:41:38
Dobrý den, měl bych jeden dotaz, prosbu, vím že silnice od LBC je krajská, ale s městem se bude kraj bavit jinak než s občanem.
Nešlo by nějak zařídit označení nového ostrůvku před prodejnou nápojů v ul. Žitavské ve směru od železničního přejezdu ?? Ve večerních a nočních hodinách je téměř neviditelný a již jsem před sebou viděl několik vozidel jak řidiči strnhou řízení, protože si ho prostě včas nevšimli. Z druhé strany od nábřeží je označem plastovým značení, chápu, že je tam navíc přechod ale i tady by bylo dobré označení.

Další věc je ta, že byl u bistra ve směru na parkoviště Tesca pěkně vydlážděn dříve nehezký a blátivý průchod k parkovišti. Bohužel vydlážděná cestička končí na parkovišti mezi auty, nevím jak tam mají projít starší lidé nebo lidé s kočárky, prolézání mezi auty zlobí parkující z obavy poškození auta. Nestálo by za uvážení u vyústění chodníku k parkovišti jedno stání pro auta zrušit a udělat tam průchod.

Děkuji a spozdravem Antoan.
Odpověděl: Ing. Dan Ramzer, Starosta  |  21.2.2016 21:58:11
Dobrý den vážený Antoane,

děkujeme za Vaše podněty.
Komunikace na Liberec je státní, ve správě Ředitelství silnic a dálnic Liberec.
Protože nejste první, kdo se ptá na ostrůvek, dotazovali jsme se za Vás.
Bohužel je ostrůvek tak úzký, že na něj žádné značení nejde umístit.
Podnět k parkovišti u areálu TESCA předám panu místostarostovi Stodůlkovi, který jej má v gesci.
Dan Ramzer, starosta
Zámecký park
vikulinka  |  31.12.2015 13:58:11
Asi po asi tři čtvrtě roce jsme byli na procházce v Zámeckém parku. Nezařadím se ke kritikům současného stavu. Protože mě, i mé manželce se to, jak to vypadá nyní líbí. Park působí vzdušně, některé věci bych sice nedělal, jiné jinak, být to po mém, možná bych byl ještě místy radikálnější.
Park je přehledný, nemá charakter džungle, když se bude udržovat, ještě se posune.
Nebyli jsme v parku od Ledna 2015.
Potom jsme jej našli olepený zákazy vstupu, vzhledem k probíhajím pracem.
Krátce nato jsem dostal nepřátelský mail, s přílohou PowerPointové prezentace, také jsem byl označen za autora fotografií, mj. bídné úrovně, nafocené patrně mobilním telefonem, přičemž já použiji zpravidla zrcadlovku. Tentýž mail dostalo asi třicet lidí, a byl jsem v něm obviněn z šíření polopravd, lží, a z mé naprosté neznalosti problému.
Nejsem autorem zmíněné fotografické kolekce. Nebyl jsem v parku od výše uvedené doby.
Autora jsem zpětně kontaktoval, byl jsem obdobně hnusný, nicméně už mi neodpověděl.
Musím také napsat, že se tam pouze nekácelo.
Tak hezký – v rámci možnosti - a klidný rok 2016.

Hanslik, Frýdlant
Odpověděl: Ing. Dan Ramzer, Starosta  |  2.1.2016 16:31:32
Bez komentáře.
Dotaz - nekomerční spolky
Ema  |  30.12.2015 10:48:43
Dobrý den přeji.
Z usnesení .veřejného zasedání jsen se dočetla o schválení výzvy/programu na podporu nekomerčních spolků.Kdo může zažádat o podporu a jaké podmínky musí splnovat,aby mohl o podporu zažádat? Přeji dobrý rok 2016 a děkuji za odpověd.Ema
Odpověděl: Mgr. Alena Švejdová, Vedoucí odboru kanceláře úřadu  |  30.12.2015 12:01:22
Odpověděla Hana Němcová, vedoucí odboru finančního:

Vše se dozvíte na stránkách MF. V lednu zveřejníme jak podmínky čerpání, tak žádost o dotaci pro rok 2016. Aktuálně ve formulářích z OF stále máme materiály k dotačnímu programu r. 2015. Na rok 2016 jsou podmínky velmi podobné.
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/mestsky-urad/formulare/odbor-financni.html
Frydlantské náměstí
prochaaa  |  18.12.2015 9:23:07
Vyznamenání pro město Frýdlant.
https://www.stream.cz/gebrianvs/10008481-frydlant-a-mlada-boleslav#nejnovejsi
Odpověděl: Ing. Dan Ramzer, Starosta  |  29.12.2015 6:35:18
Děkujeme za zaslání odkazu.
Vedoucí bez praxe?
nov1pav5  |  6.12.2015 23:12:00
Dobrý den pane starosto,
obracíme se na Vás jako na zástupce zřizovatele frýdlantských škol a člena školského výboru. Chceme upozornit na podivný výběr budoucí zástupkyně ředitelky pro mateřské školky. Paní ředitelka Dunajčíková si zvolila svou zástupkyni pro školky, která nikdy nepracovala ve školce, ani ve vedení jakéhokoli školského zařízení. Myslíte si, že volba takové zástupkyně pro školky, která nemá žádné zkušenosti s prací ve školce a provozem školky, může být ku prospěchu frýdlantskému školství? Nepůsobí to i na Vás jako čirý klientelismus? Myslíte si, že je to tak v pořádku, nebo se proti takovým praktikám postavíte? Rádi bychom, aby naše děti dostávaly dobrý základ pro další vzdělávání, a jsme na pochybách, zda vedoucí bez praxe a zkušeností může zajistit úspěšný rozvoj předškolní výchovy ve Frýdlantě. Děkujeme za odpověď. P.N.
Odpověděl: Ing. Dan Ramzer, Starosta  |  29.12.2015 6:34:23
Vážená tazatelko, vážený tazateli,

personální obsazení všech pozic ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant je pravomocí a odpovědností ředitelky Mgr. Věry Dunajčíkové.
Je statutární představitelkou příspěvkové organizace.
Zastupitelstvu, školskému výboru, radě města ani starostovi nepřísluší do těchto pravomocí zasahovat.
Děkuji za Váš podnět.
Dan Ramzer, starosta
Ulice Spojovací - II.
martin123  |  17.12.2015 12:38:08
Ulice Spojovací
Dobrý den pane starosto,

Už je to tři měsíce co jsem se ptal (viz komunikace níže), zda-li neuvažujete o úpravě provozu v ulici Spojovací a odpověď zněla: Děkujeme za podmět.

Nicméně, za tu dobu se bohužel nic nezměnilo. Proto se ptám znovu.
Probíhá nějaké řízení týkající se tohoto problému? Bylo by možné zde zavést obytnou zónu?

Žádám Vás o nějakou konkrétnější odpověď.


Děkuji a přeji hezké svátky.

Obyvatelé Větrova – ulice Spojovací

_______________________________________
martin123 | 15.9.2015 8:13:49
Vážený pane starosto,

rádi bychom se zeptali, zda budete nějak upravovat provoz v ulici Spojovací. Vzhledem k tomu, že ulice je poměrně úzká a není zde žádný chodník, uvítali bychom zde například obytnou zónu, která by určovala i rychlost projíždějících aut. Ideální by to bylo již na začátku ulice Větrná. Ani zde není nijak určen provoz a drtivá většina řidičů zapomíná na přednost zprava. Svou rychlostí ohrožují nejen řidiče vyjíždějící z bočních ulic, ale také děti, které si zde často hrají.

Děkujeme za odpověď.
Obyvatelé Větrova
Odpověděl: Mgr. Alena Švejdová, Vedoucí odboru kanceláře úřadu | 6.10.2015 7:24:08
Děkujeme za podnět. (aš)
Odpověděl: Ing. Dan Ramzer, Starosta  |  17.12.2015 19:18:25
Vážený tazateli,

FVS,a.s. plánuje na rok 2016 ve Spojovací ulici výměnu vodovodu, včetně plošné opravy vozovky. Pokusíme se o realizaci v souběhu.

Děkuji Dan Ramzer
Jak funguje zelený autobus?
lwinklerova  |  22.10.2015 18:48:28
Dobrý den,
myslím, že nejsem sama, koho zajímá, jak se zatím osvědčil provoz zeleného minibusu po Frýdlantu. Jelikož bylo řečeno, že to je testovací provoz, zajímalo by mě:
a)jestli máte nějaká čísla o tom, kolik lidí službu využívá
b) jestli neuvažujete o testovacím posunutí času (třeba na půl osmou..)
c) jestli chystáte nějakou anketu, abychom vám mohli napsat, proč tím málo jezdíme :)
díky za odpověď
Odpověděl: Ing. Dan Ramzer, Starosta  |  7.12.2015 14:39:29
Dobrý den paní Winklerová,
přestože je veřejná doprava v kompetenci pana místostarosty, pokusím se odpovědět.
Od prosince 2015 je "zelený autobus" zahrnut do řádné veřejné linkové autobusové dopravy.
navíc bude i posílena doprava přes Údolí v ranních hodinách.
Sledujte web města a obšírně o věci informuje prosincové číslo Frýdlantského zpravodaje.
Děkuji za Váš podnět.

Dan Ramzer, starosta města
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 482 464 011
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load