ENDEFRRUPLNLSPIT

Vy se ptáte, my odpovídáme

Vážení čtenáři, pokud se zaregistrujete / přihlásíte (odkaz v zápatí stránek) a pak vložíte svou otázku do příslušné kategorie, její text se zobrazí u odpovědného pracovníka. Až on na Vaši otázku odpoví, objeví se obojí - otázka i odpověď - na našem webu.
Vyhrazujeme si právo Vaše otázky případně formálně upravovat (pravopis, stylistika, délka), ale vždy tak, aby nebyl pozměněn jejich faktický obsah. (aš)

Vyhledat:   Kategorie:
Zrcadlo
eva.cin  |  27.9.2015 20:54:58
Dobrý den,
bylo by prosím možno zajistit v ulici Míru zrcadlo, aby bylo bezpečněji v zatáčce u Špitálku? Děkuji Eva Činčurová
Děkujeme za podnět, paní Činčurová. Umístění zrcadla do této křižovatky se neplánuje. Dle názoru našeho zkušebního komisaře a učitelů autoškol, při dodržení patřičných pravidel zákona č. 361/2000 Sb., (někteří řidiči nedodržují povolenou rychlost, nedávají přednost nebo si do křižovatky špatně najedou), je to zde bez problémů. V tomto zrcadlo nepomůže.(aš)
Ulice Jiráskova - oprava v nedohledu?
pejskar  |  6.10.2015 9:53:50
Dobrý den,

zrovna jsem dočetla článek o opravách silnic a chodníků, což je bezvadná zpráva a opravdu ráda vidím, že se alespoň někde něco děje. Bohužel jsem tam ale opět neviděla ulici Jiráskovu, a to úsek od křižovatky s ul. Kodešova po křižovatku s ul. Raisova.

Denně si tam místní ničí auta na cestě z kočičích hlav, které jsou nejen místy, ale všude propadlé, silnice je samý výmol a hrbol... Už několikrát nám bylo slíbeno, že se těchto pár metrů udělá co nevidět, ale roky mezitím utíkaly jako voda a silnice je stále v katastrofálním stavu.

Což mě přivádí k dalšímu bodu, který jsem tu již jednou zmiňovala. Dnes a denně vidíme jezdit nezodpovědné řidiče do jednosměrky právě v této ulici. Ten kdo křižovatku Jiráskova x Raisova zná, moc dobře ví, že je to doslova o život. Opravdu už jen čekáme, až se někdo bude vracet domů, zatočí a vyjede mu z oné jednosměrky nějaký pomatenec a skončí to velkým neštěstím.

Děkuji a přeji vám všem hezký den.
Odpověděl: Mgr. Alena Švejdová, Vedoucí odboru kanceláře úřadu  |  13.10.2015 12:43:53
Odpověděl místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka:
Město má svém území velké množství ulic, které nejsou zrovna v ideálním stavu. Každý rok vyhodnocujeme priority oprav dle frekvence dopravy. Rozpočet na opravy komunikací je omezen. Letošní rok šlo jen do oprav komunikací v havarijním stavu cca 4 000 000,- Kč. Hlavním problémem při opravě povrchů je, když pod krytem vozovky je ve špatném stavu kanalizační či vodovodní potrubí, to se částky za opravu několikanásobně zvyšují.
Podnětem se budeme zabývat při stavbě rozpočtu na následující období.

Reakci přidává Jan Mráz z odboru majetkosprávního:
"Tento úsek dávám do každoročního pasportu oprav a je pravda, že na něj nikdy nedošlo – nebylo to schváleno. Nevím, kdo pisatelovi co sliboval (náš odbor určitě ne – nevím o tom). Nejedná se "o pár metrů" - bavíme se tu o cca 300m délky a 5m šíře – buď celé předláždit nebo komplet vykopat a přeasfaltovat – pak to odhaduji tak na 750 tis. Kč…..
Co se týče vjezdu do zákazu – to je na orgánech MP a PČR (Občas tam z Raisovy ul. projedu a zatím se mi nestalo, že by mě někdo ohrozil jízdou v protisměru).
Křižovatka u "zubárny"
vikulinka  |  25.9.2015 16:46:31
Zdravím, nejdřív jsem přemýšlel o smyslu konání v těchto místech, ale teď napíši, že asi lepší, byť s výhradami. No, ostrůvky z kočičích hlav, zeptám se, až tam v zimě pojede pluh, budou pod vrstvou sněhu vidět? A je vůbec s šířkou pluhu počítáno? Aby pak nebyly kostky, když to přeženu, až u Besedy... I když Tatra se šípem už se nevidí, zimy se nám proměnily, už to není, jako když otčím s Tatrou jezdil trasu bod A - bod B i v noci.
Výhradu mám k "bříšku" z kočičích hlav když jedu směrem z ulice Míru na Větrov, hned za mostem vpravo. Estetika, snaha o efektní řešení tam je, ale málem jsem se tam na kole vymlel, protože řidič jedoucí za mnou mi tam prostě, asi ze zvyku nenechal žádné místo. Úniková zóna se nekoná. Dá se sice vjet na dlaždice, jenže za sebe na kole nevidím.
Naproti tonu chválím odbočovací pruh, jezdím denně na kole do práce, do kterého si, když jedu na most "zalezu", to bezpečnější je určitě. Stalo se mi před lety, německý občan jedoucí z města, odbočoval na nábřeží, nedal mi přednost, když jsem odbočoval na most, skončilo to pádem, odřeninami, a kolo jsem nechal rovnou Hynkovi na opravu. Němec v stříbrném SUV ujel.
Takže v tomto směru pochvala.
Hanslik, bývalý - špatný - řidič Tatry 148.
Děkujeme za reakci, postřehy a podněty. (aš)
ulice Spojovací
martin123  |  15.9.2015 8:13:49
Vážený pane starosto,

rádi bychom se zeptali, zda budete nějak upravovat provoz v ulici Spojovací. Vzhledem k tomu, že ulice je poměrně úzká a není zde žádný chodník, uvítali bychom zde například obytnou zónu, která by určovala i rychlost projíždějících aut. Ideální by to bylo již na začátku ulice Větrná. Ani zde není nijak určen provoz a drtivá většina řidičů zapomíná na přednost zprava. Svou rychlostí ohrožují nejen řidiče vyjíždějící z bočních ulic, ale také děti, které si zde často hrají.

Děkujeme za odpověď.
Obyvatelé Větrova
Děkujeme za podnět. (aš)
Matrika
Ema  |  31.8.2015 20:53:52
Dobrý den.Mám přání podívat se do matričních záznamů.Mohu? Kdy?Kde?Co mám proto udělat?Děkuji za odpověd.
Odpověděla matrikářka Městského úřadu Frýdlant Ivana Spatzierová, tel. 482 464 045:
Do matričních záznamů může nahlédnout v přítomnosti matrikáře fyzická osoba, které se zápis týká, nebo člen její rodiny, její sourozenci a zplnomocněný zástupce na základě žádosti a předložení platného dokladu totožnosti. Matriční knihy jsou uloženy na matrice městského úřadu na budově B v Havlíčkově ul., kde si domluvíte i termín schůzky. Je třeba počítat s tím, že vyhledávání záznamů je v některých případech časově náročné.
Hliněná navážka a kácení stromů
andrevo  |  6.9.2015 20:12:22
Dobrý den, ráda bych se zeptala co se to děje v ulici Jizerská, z terasy se díváme na hliněnou zavážku a před pár dny zde hasiči káceli velký strom u trati. Snažila jsem se najít zda zde bude něco stát či jen výstavba nějakého odpočinkového areálu, ale bohužel jsem se nikde nic nedozvěděla. Velice moc děkuji za odpověď.
Odpověděla Bc. Zdena Ubiasová, vedoucí investičního oddělení:
V rámci rekonstrukce komunikace a odvodnění ulice Jizerská, kde je investorem Krajská správa silnic LK, provádí Město Frýdlant splaškovou kanalizaci. Čistý výkopek z této stavby kanalizace jde na pozemek města Frýdlant, kde na této ploše probíhá rekultivace tohoto prostoru včetně opravy zatrubněné stávající vodoteče. Plocha, kde je prováděna navážka bude upravena, ozeleněna a bude sloužit pro odpočinek, příp. pro volnočasové aktivity.
Viadukt před STK v Raspenavě
prochaaa  |  7.9.2015 16:14:39
Vážený p. architekte, bohužel se domnívám, že vaše řešení průjezdné situace pod viaduktem před STK Raspenava směrem od Frýdlantu nepatří zrovna mezi nejšťastnější. Divím se, že vám za tohle vůbec někdo zaplatil. Co to má být pod tím mostem za kus obrubníku? Vy jste tam pane architekte ani nebyl že? V noci tam nebude vidět a co chvíli někdo prorazí gumu a ohne disk jak najede na ten obrubník, dvě auta se tam nevyhnou, takže se tam co chvíli někdo srazí, když tam pojede autobus tak ten nebude od Frýdlantu vidět. Jako chodec bych se tam bál jít. První povodeň zase nadzvedne a vyrve tu zámkovou dlažbu. Pohledově pěkné technicky ničemné. Prorokoval bych že do roka a do dne se tam někdo nebo někoho zabije. A na...ných bude za tu dobu spousta. WELL done.
(z otázky byly odstraněny vulgarismy)
Reakci architekta získala Ivana Bucharová z odboru dopravy MěÚ Frýdlant:

Po přezkumu v archivech zápisů z jednání a ve znalostech projektového stupně DSP bylo toto úzké místo několikrát ze strany všech zainteresovaných projednáváno. Bylo buď možné ponechat stávající šířku zpevnění 5m s tím že do této šířky se budou snažit vjet současně oba směry, nebo jak bylo přijato a projednáno, že bude z pohledu řidičů jednoznačně místo možné projet vždy pouze jedním vozidlem a tato přepokládaná úprava byla ve výsledku po projednání vydána pokynem projektantovi, aby tento princip sledoval. Druhotným efektem bylo, že bylo možné vybudovat související chodník v předepsané normové šířce. Pozn.: byla v diskusi i varianta nového mostu na trati ČD, ale k tomuto řešení se nenašlo v rámci úkolu našeho projektu prostor k financování.

Ing. Jiří Jarolím | Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby SUDOP PRAHA a.s. |
Herny a jiné potíže
pejskar  |  10.7.2015 13:06:54
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, jak je to s hernami mimo památkovou zónu města, jde mi především o hernu na rozcestí Jiráskovy a Kodešovy ulice, s hernou jako takovou jsem se nějak smířili (co jiného nám zbylo), ale blikající světélka umístěna tak, že polovině okolí blikají celou noc do oken rozhodně není nic příjemného - klidně si s majitelem popovídám, a požádám ho o sundání, ale jde mi o to, pokud by odmítl, zda je tu nějaká právní opora. Opravdu se při tom neustálém blikání nedá spát.

Zároveň by mě zajímalo, zda by bylo možné zajistit častější hlídky policie, ať už MP či PČR v dané lokalitě, jsou tu dvě herny (Traktorka) a hospoda. Skoro každý den vídám nějakého šílence, který vyleze z herny/hospody, a pak si to šine autem přímo do protisměru v ul. Jiráskova.

Aby můj příspěvek nebyl ale jen negativní, chtěla bych poděkovat za zřízení MHD, o níž se tu dnes objevil článek. I když ji já osobně nepotřebuji využívat, jsem si jistá, že opravdu hodně lidí to ocení.
Děkujeme za podnět i za pochvalu. (aš)
popelnice na veřejných prostranstvích
prochaaa  |  8.9.2015 9:18:47
No možná popelnice, před domy jsou námět na zlepšení vzhledu města a impuls na vytvoření městské vyhlášky a to z následujících důvodů: Z vlastní zkušenosti nechávám popelnici na chodníku, náměstí před domem jen po minimální dobu. Přide vítr a pokud v popelnici není zrovna metrák cementu, popelnice se převrátí a svinstvo je všude kolem, popelnice jsou pravidelně navštěvovány volně pobíhajícími zvířaty ať již velkými či malými a výsledek je opět stejný, svinstvo rozházené všude okolo. Zvláštní kapitolou jsou dvounohá zvířata, popelnice jsou pravidelně navštěvovány místními řekněme bezdomovci, hledajícími něco k jídlu. A výsledek: zase obsah popelnice vyházený na chodníku a svinstvo všude kolem. Když to konečně uklidíte přiběhne státem podporovaný sběrač kovů a výsledek se opět dá předpokládat. Městská vyhláška by měla minimálně doporučit uklízení popelnic na místo, které není volně dosažitelné. Díky
Děkujeme za podnět. (aš)
Opet se nam rusi kus nemocnice
B.S  |  4.8.2015 21:23:19
Dobrý den p. starosto mam dotaz na internetu bezi ze se nam zas v nemocnici rusi interna,co nase mesto je schopno udelat pro nase obcany aby nemusely se prevazet do ruznych nemocnic,,vsak jsou tu lide kteri vas volily nevim ale jak bylo psano ze jako mesto nemusi prodlouzit najemni smlouvu,verim ze je to loterie ale snad jsme tu mi obcane a kreych je stavena tato mestska rada uz snad bylo dost veci v nemocnici zruseno tak kam az to nechate nasi radni dojit doufam ze az budu jednou star tak se toho nedockam ze budu na interne lezet nijde 50 km od frydlantu dekuji za info s pozdravem obcan Frydlantu
Město Frýdlant se situací okolo Nemocnice Frýdlant stále zabývá. Naposledy byly informace v článku: http://www.mesto-frydlant.cz/redakce/index.php?clanek=128339&xuser=829847494175321275&lanG=cs
(aš)
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 482 464 011
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load