ENDEFRRUPLNLSPIT

Vy se ptáte, my odpovídáme

Vážení čtenáři, pokud se zaregistrujete / přihlásíte (odkaz v zápatí stránek) a pak vložíte svou otázku do příslušné kategorie, její text se zobrazí u odpovědného pracovníka. Až on na Vaši otázku odpoví, objeví se obojí - otázka i odpověď - na našem webu.
Vyhrazujeme si právo Vaše otázky případně formálně upravovat (pravopis, stylistika, délka), ale vždy tak, aby nebyl pozměněn jejich faktický obsah. (aš)

Vyhledat:   Kategorie:
Herny a jiné potíže
pejskar  |  10.7.2015 13:06:54
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, jak je to s hernami mimo památkovou zónu města, jde mi především o hernu na rozcestí Jiráskovy a Kodešovy ulice, s hernou jako takovou jsem se nějak smířili (co jiného nám zbylo), ale blikající světélka umístěna tak, že polovině okolí blikají celou noc do oken rozhodně není nic příjemného - klidně si s majitelem popovídám, a požádám ho o sundání, ale jde mi o to, pokud by odmítl, zda je tu nějaká právní opora. Opravdu se při tom neustálém blikání nedá spát.

Zároveň by mě zajímalo, zda by bylo možné zajistit častější hlídky policie, ať už MP či PČR v dané lokalitě, jsou tu dvě herny (Traktorka) a hospoda. Skoro každý den vídám nějakého šílence, který vyleze z herny/hospody, a pak si to šine autem přímo do protisměru v ul. Jiráskova.

Aby můj příspěvek nebyl ale jen negativní, chtěla bych poděkovat za zřízení MHD, o níž se tu dnes objevil článek. I když ji já osobně nepotřebuji využívat, jsem si jistá, že opravdu hodně lidí to ocení.
Děkujeme za podnět i za pochvalu. (aš)
popelnice na veřejných prostranstvích
prochaaa  |  8.9.2015 9:18:47
No možná popelnice, před domy jsou námět na zlepšení vzhledu města a impuls na vytvoření městské vyhlášky a to z následujících důvodů: Z vlastní zkušenosti nechávám popelnici na chodníku, náměstí před domem jen po minimální dobu. Přide vítr a pokud v popelnici není zrovna metrák cementu, popelnice se převrátí a svinstvo je všude kolem, popelnice jsou pravidelně navštěvovány volně pobíhajícími zvířaty ať již velkými či malými a výsledek je opět stejný, svinstvo rozházené všude okolo. Zvláštní kapitolou jsou dvounohá zvířata, popelnice jsou pravidelně navštěvovány místními řekněme bezdomovci, hledajícími něco k jídlu. A výsledek: zase obsah popelnice vyházený na chodníku a svinstvo všude kolem. Když to konečně uklidíte přiběhne státem podporovaný sběrač kovů a výsledek se opět dá předpokládat. Městská vyhláška by měla minimálně doporučit uklízení popelnic na místo, které není volně dosažitelné. Díky
Děkujeme za podnět. (aš)
Opet se nam rusi kus nemocnice
B.S  |  4.8.2015 21:23:19
Dobrý den p. starosto mam dotaz na internetu bezi ze se nam zas v nemocnici rusi interna,co nase mesto je schopno udelat pro nase obcany aby nemusely se prevazet do ruznych nemocnic,,vsak jsou tu lide kteri vas volily nevim ale jak bylo psano ze jako mesto nemusi prodlouzit najemni smlouvu,verim ze je to loterie ale snad jsme tu mi obcane a kreych je stavena tato mestska rada uz snad bylo dost veci v nemocnici zruseno tak kam az to nechate nasi radni dojit doufam ze az budu jednou star tak se toho nedockam ze budu na interne lezet nijde 50 km od frydlantu dekuji za info s pozdravem obcan Frydlantu
Město Frýdlant se situací okolo Nemocnice Frýdlant stále zabývá. Naposledy byly informace v článku: http://www.mesto-frydlant.cz/redakce/index.php?clanek=128339&xuser=829847494175321275&lanG=cs
(aš)
Knihovna
Ema  |  25.7.2015 14:23:34
Dobrý den,
můj dotaz se týká městké knihovny,a ráda bych jasnou odpověd.Proč není na původním místě?Jak dlouho bude v budově školy?Hledají se náhradní prostory?Zdá se mi,že v tom prostoru ve kterém je,není možné rozvíjet žádné aktivity,které by knihovně,v dněšní době mohli být.Děkuji za odpověd.
S projektem: "Knihovna zpět na náměstí!" se počítá. V současné době však nejsou pro jeho naplnění podmínky. Prozatímní knihovna funguje v budově ZŠ v Bělíkově ulici. (aš)
Knihovna
Ema  |  31.8.2015 20:51:44
Dobrý den,jak to bude nadále s knihovnou ? Děkuji za odpoved.
S projektem: "Knihovna zpět na náměstí!" se počítá. V současné době však nejsou pro jeho naplnění podmínky. Prozatímní knihovna funguje v budově ZŠ v Bělíkově ulici. (aš)
Popelnice na chodnících
hankavitova  |  27.8.2015 9:37:07
Moc by mě zajímalo,jak je to s vyhláškou o popelnicích.Jestli mohou po vyvezení zůstávat na chodníku.Jde o to že je hodně občanů vůbec neuklízí domů.Nejvíce vadí v ulici Okružní a na náměstíčku u lékárny.Není to žádný hezký pohled a hlavně zápach v letních měsících.Děkuji Vítová
Odpověděla Helena Fialová z odboru majetkosprávního:
Obecně závazná vyhláška č. 5/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem úklid nádob neřeší.
městský rozhlas
Vejlupek  |  2.9.2015 13:55:47
proboha může už někdo vypnout to rádio které tu řve už 2 hodiny z městského rozhlasu?! připadám si jako v 80 letech! O kvalitě reprodukce ani nemluvím, mít toto u oken a spát po noční tak vám ten amplion asi utrhnu ze zdi.
Vážený pisateli,
omlouváme se za nepohodlí, ale šlo o pravidelnou zkoušku funkčnosti ampliónů městského rozhlasu. Jinak to bohužel udělat nejde. O plánované akci jsme informovali v předstihu na našich stránkách. aš
Dům po p. Hypšovi
mmarie  |  7.7.2015 9:11:50
Dobrý den,
od roku 2013 s přestávkami upozorňujeme Město Frýdlant na stav objektu v Nádražní ulici po p. Hypšovi. Jedná se o vybydlený dům, hojně navštěvovaný bezdomovci a nejen jimi. Přibližně 2 x do týdne se tam projde Městská nebo Státní Policie. Včera tam dokonce byla záchranka.
Že dům hyzdí dost frekventovanou ulici není to nejpodstatnější. Horší jsou myši, krysy, brouci a jiná havěť ze shnilého obilí a dalších nemilých "odložených" odpadů.
Ptám se proto nejen za sebe, ale za všechny sousedy tohoto domu: Kdy se konečně něco stane a bude zjednána náprava?
A prosím, neopovídejte mi, že nejde doručit majiteli domu doporučený dopis.
Děkuji za odpověď
Odpověděla Marie Košunová, samostatná odborná referentka Odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant:

K objektu č.p. 769, ul. Nádražní byla vypsána už poněkolikáté výzva k provedení udržovacích prací na základě § 154 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona, kdy je vlastník stavby povinen udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 po celou dobu její existence, tzn. údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost; dále je vlastník stavby povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat.

Z výše uvedeného ustanovení stavební úřad opakovaně vyzval vlastníka objektu, aby provedl zabezpečení objektu proti vstupu nepovolaných osob.

V lednu 2015 vypracoval Ing. Alexandr Šrut zprávu statika podle které hodnotí stav domu jako dobrý a bez patrného vybočení. Pokud se nemá stav domu dále zhoršovat tak doporučuje bezpodmínečně zabránit dalšímu zatékání např. provizorní krytinou, zabednit okenní otvory tak aby objekt mohl i nadále větrat a odstranit všechny odpadky a vrstvy v nichž by se mohla držet vlhkost.

Stavební úřad může v některých případech zabezpečovací práce nařídit podle § 135 odst. 2, bohužel v tomto případě (po konzultaci s KULK) rozhodnutí – nařízení nutných zabezpečovacích prací nelze vydat, protože by nebylo využito ve veřejném zájmu. Rozhodnutí, kterým stavební úřad nařizuje vlastníkovi nutné zabezpečovací práce, je součástí zvláštních oprávnění, která mohou být využita jen ve veřejném zájmu. Takovým zájmem je nepochybně ochrana zdraví a života osob a zvířat. Jde o rozhodnutí, které má operativně reagovat a řešit nejzávažnější druhy stavebně technických závad či poruch staveb a odvrátit hrozbu vážných důsledků. Podle stavebního zákona § 132 odst. 3 se veřejným zájmem rozumí požadavek aby stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty.

Účelem nutných zabezpečovacích prací je provést taková operativní opatření, kterými se závažný („havarijní“) stavebně technický stav stavby zabezpečí - stabilizuje tak, aby neohrožoval zdraví a životy. Půjde zpravidla o stav, vzniklý dlouhodobým zanedbáváním údržby nebo živelnou či jinou mimořádnou událostí, jehož odstranění je reálné, takže není nutné stavbu urychleně odstranit. Jako příklady je možné uvést podepření nebo vzepření nosných konstrukcí - stropů, schodišť, zdiva, otlučení opadávajících („odfouklých“) fasádních omítek, uvolněné kusy římsy či komínů atp.

Z výše uvedeného vyplývá, že stavební úřad nemůže nařídit vlastníku stavby zabednění stavebních otvorů proti vniknutí cizích osob ani vyklizení odpadků a tlející pšenice z důvodu zápachu, může ho k tomu pouze vyzvat.
Frýdlant a herny
VitekPrchal  |  27.5.2015 19:48:17
Dobrý den,

zajímá mě koncepce města pro herny a výherní automaty. Nemohu se ubránit pocitu, že městu nejde o to, aby se nám tu žilo dobře, ale aby se tu dobře žilo majitelům heren. Nemálo jich je v samotném centru města, děti je potkávají při cestách do školy, jsou velmi na očích... Ano, město z nich má peníze, ale za jakou cenu? Krádeže našeho majetku, zničené rodiny, promrhané dávky a výplaty. Proč se pod zámkem otevírá nová herna? Pokud vím, ještě nemá povolení k provozu a již se tam \"vesele\" hraje!!! A to každý den, je to vidět i přes jejich chabý pokus o zakrytí oken. Jestli městu nevadí peníze z automatů, možná by mu nevadily ani peníze z drog, ale mě to jako občanovi vadí.

S pozdravem

V. Prchal
Odpověděl Jiří Stodůlka, místostarosta:
Město zakázalo VHP v Městské památkové zóně, dosud zde pouze dojíždějí platná povolení k provozu. Město tak přišlo o velkou finanční částku.
Projednávání obecně závazné vyhlášky bylo na veřejném jednání Zastupitelstva města Frýdlant, kterého se může zúčastnit každý a občané města se zde mohou i vyjádřit.

Markéta Nováková, DiS., vedoucí Obecního živnostenského úřadu MěÚ Frýdlant přidává vysvětlení k herně U Rybníka, Hejnická 4056:

1. parcelní číslo 1249 nespadá do veřejně přístupných míst, kde je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno obecně závaznou vyhláškou č. 3/2012;

2. Městský úřad Frýdlant, obecní živnostenský úřad vydal dne 9.2.2015 rozhodnutí o povolení provozování výherních hracích přístrojů, a to na základě splnění podmínek stanovených zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve zněních pozdějších předpisů a vyhláškou MF č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích; povolení bylo vydáno od 1.3.2015 do 31.12.2015 pro počet 4 ks VHP;

3. provozování loterie nebo jiné podobné hry prostřednictvím Centrálního loterního systému povoluje Ministerstvo financí.
Parkování v Lesní ulici.
pitrs75  |  20.5.2015 21:41:20
Dobrý den Pane Starosto. Před třemi roky jsem na Vás měl dotaz ohledně parkování na konci Lesní ulice. Odpověděl jste mi,že o problému víte a budete ho řešit....no tři roky uplynuly a kde nic tu nic! Nemáme tady opravdu kde parkovat a ještě k tomu na nás řidiče, místní lidé bez auta posílají anonymní udání na městskou policii,že stojíme půlkou auta na chodnících.Když budeme parkovat podle vyhlášky,tak se sem nikdo nevejde.Místo na rozšíření stávajícího parkoviště tu určitě je. A proto Vás žádám o vyjádření k danému problému. Děkuji,za odpověď.
Odpověděl Jiří Stodůlka, místostarosta:
Parkování v Lesní není nyní bohužel na programu. Letos se řeší parkování v ul. U Nemocnice a Husova. Připraven je projekt pro Družstevní.
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 482 464 011
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load