Vy se ptáte, my odpovídáme

Vážení čtenáři, pokud se zaregistrujete / přihlásíte (odkaz v zápatí stránek) a pak vložíte svou otázku do příslušné kategorie, její text se zobrazí u odpovědného pracovníka. Až on na Vaši otázku odpoví, objeví se obojí - otázka i odpověď - na našem webu.
Vyhrazujeme si právo Vaše otázky případně formálně upravovat (pravopis, stylistika, délka), ale vždy tak, aby nebyl pozměněn jejich faktický obsah. (aš)

Vyhledat:   Kategorie:
Park a nábřeží.
01bizi  |  3.5.2011 11:06:04
Dobrý den, rád bych se zeptal, zda je park ve městě s přilehlým dětským hřištěm monitorován. Nejsem první kdo si všiml nevhodného chování skupinek mladistvých. Chodím tam z dětmi na hřiště a nepřijde mi zcela výchovné, že při svém hraní musí sledovat podnapilé potácení a vyvádění skupinek mladistvých, kteří běhají po čerstvě vysázených záhonech okrasných rostlin. Ale v tomto městě kde téměř není městská police, těžko čekat nápravu. Odpověď, že mám skupinku napomenout nelze přijmout protože vím, kam by mě omladina poslala.
Dále by mě zajímalo, kdy bude dosazeno zábradlí kolem řeky na nábřeží. Je dost nebezpečné, že chybí právě kousek od dětského hřiště nebo na nově udělané cestě kolem řeky. Děkuji za odpověď. O.R.
Odpověděl: Ing. Dan Ramzer, Starosta  |  12.5.2011 16:03:00
Vážený tazateli,
městský park není monitorován městským dohlžecím kamerovým systémem. Na park dohlíží v rámci pravidelné i nepravidelné pochůzkové služby městská policie a Policie ČR. V době pochůzky se žádné nekalosti nedějí, pochopitelně. Veřejnost si musí hlídat park i sama, musí upozorňovat ty, kteří se chovají tak, jak nemají. Dát jim jasně najevo, že to a to se nedělá. V případě, že má obavu je možné dotyčného vyfotografovat na mobil a jeho nevhodné chování nebo vandalismus nahlásit.
Zábradlí na nábřeží je součástí nábřežní zdi v majetku Povodí Labe. To na opravu nemá finance. Proto na dobu nezbytně nutnou, bude na nábřeží umístěno dřevěné provozorní zábradlí.
Dan Ramzer, starosta

Poplatek za odvoz komunálního odpadu
vojtaknebort  |  11.5.2011 8:29:26
Dobrý den, je pravda že se zdraží poplatek za odvoz komunálního odpadu ve Frýdlantě na částku 1000 Kč na osobu? Dále bych se chtěla zeptat, proč byla ve sběrném dvoře fy ASA Frýdlant omezena doba, kdy se sem může bezplatně odvézt odpad? Nemáte strach, že někteří obyvatelé Frýdlantu si to vysvětlí po svém a budou vnikat černé skládky?
Odpověděl: Ing. Dan Ramzer, Starosta  |  12.5.2011 15:56:54
Vážený tazateli,
současný systém poplatků za komunální odpad neumožňuje zvýšit stávající poplatek ve výši 500,--Kč, protože je maximální.
Provoz sběrného dvora je bezplatný v pondělí, ve středu a první sobotu v měsíci ve vymezených hodinách. Jinak je možné odpady uložit, ale je nutné je zaplatit. Současná finanční situace, která je v odpadovém hospodářství pro město ztrátová, neumožňuje bezpatný provoz sběrného dvora pět dní v týdnu. Černých skládek se bojíme, ale vznikaly i v době, kdy po povodni byl dvůr přístupný bezplatně.
Dan Ramzer, starosta
psovodi
mmyska  |  11.5.2011 14:17:48
Bude na náměstí nějaká akce v rámci mistrovství psovodů?
Odpověděl: Ing. Dan Ramzer, Starosta  |  12.5.2011 15:52:04
Vážený tazateli,
v rámci mistrovství psovodů není na frýdlantském náměstí naplánována žádná akce.
Dan Ramzer, starosta
Betlém se letos neotevře
Pavla1  |  1.5.2011 8:50:37
Zdravím,
mohu se zeptat, jak to vypadá se zpřístupněním Betlému? Platí termín dokončení oprav květen 2011?
Odpověděla Ing. Věra Sobotová z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu:
Dokončení oprav květen 2011- myšleno asi dokončení stavebních oprav po povodni - realizuje v současné době firma DURANGO a práce jsou před dokončením. Betlém (jeho budova) bude otevřen v rámci Dne podstávkových domů 29. května 2011 jen na jeden den. Stavební práce na objektu budou sice dokončeny, ale betlém je stále v rukou restaurátora.


Takže zrestaurovaný papírový mechanický betlém pana Simona si budeme moci prohlédnout až v roce 2012. Pokud půjde vše hladce. (aš)
Zpevnění cesty v ul. Míru
PetrSchwarz  |  21.4.2011 18:56:37
Dobrý den. Patří pozemek č.647, mezi domy č.p.141,142,143 v ulici Míru městu?Pokud ano, bylo by možné opatřit ho nějakým zpevněným povrchem, třeba dlažbou?Děkuji Schwarz
Odpověděl Jan Mráz z odboru majetkosprávního:
Ano, pozemek je Města, ale není to p.p.č. 647, ale p.p.č. 674.
Po povodních se tu zavezla obrovská jáma, aby pan Schwarz mohl jezdit k čp. 142 - jinak to musel objíždět přes areál .A.S.A.
V současnosti si pan Mareš z čp. 143 stěžoval na to, že na tomto pozemku není funkční kanalizace. FVS s tím ale nic nenadělá - jedná se o přípojky ve vlastnictví majitelů předmětných domů. Musí si to opravit sami.
Až bude toto hotové, můžeme uvažovat o nějaké finální úpravě tohoto prostoru.
To musí ale schválit rada města. Z peněz našeho odboru, kde máme rozpočtovány letošní opravy, na to mít určitě nebudeme.
Kino?
MJ_46  |  22.4.2011 13:01:40
Dobrý den,

chci se zeptat, jak to vypadá s naším kinem? Kdy by mohlo být zprovozněno? Myslím, že nejsem sama, komu chybí :)

Díky za odpověď, s pozdravem a přáním veselých Velikonoc,

MJ
Nám už kino také fest chybí. Pokud půjde vše hladce a nenastanou žádné neočekávané problémy, tak by od září 2011 mělo opět sloužit svému účelu.
PS: A děkujeme za přání pěkných Velikonoc. Vydařily se. :-))
Pěší zóna, kamery
Vitek_P  |  25.4.2011 23:19:23
Dobrý den,
mám dva dotazy, které se týkají prostoru náměstí. Zajímá mne, zda je na náměstí instalován bezpečnostní kamerový systém, případně zda bude instalován, a zda bude opravdu celý prostor náměstí pojat jako pěší zóna, jak uvádíte v příspěvku "Základní informace o projektu" nebo zda bude z pěší zóny, jak se mi zdá, vyjmut roh Husova/ČSA a roh ulic Míru/Sv. Čecha. Informace potřebuji do školní práce.
S pozdravem Vítek Prchal
Prostor náměstí je už nyní monitorován městským kamerovým dohlížecím systémem. Pěší zóna bude všude kromě zmíněných rohů náměstí, kde bude automobilový a jiný provoz zachován.
Studánka
OBSERVER  |  19.4.2011 15:39:39
Nelze přehlédnout, že oprava odtoku u studánky se podařila. Protože nevím komu konkrétně poděkovat, učiňte tak prosím za mě s přáním příjemných svátků jara Vám všem!!!! DĚKUJI
Děkujeme, vyřídíme. Také přejeme vše nejlepší! :-) (aš)
Sokolovna
Jirka0002  |  6.4.2011 21:21:59
Dobrý den,
zajímá mě zda již byla schválena dotace na opravu sokolovny a přilehlé posilovny. Pokud byla, tak zda je možné uveřejnit v jaké výši a kdy se případně předpokládá, že bude vypsáno výběrové řízení na firmu, která rekonstrukci bude provádět.
Dále by mě zajímalo, zda se již někdo zabýval otázkou, kam přemístit vybavení posilovny v době rekonstrukce.
Děkuji za odpovědi.
Odpověděl 1. místostarosta Jaroslav Vančura:
Signály jsou, že dotace byla schválena, ale dokud to není černé na bílém... To se týká i otázky její výše. Přesto činíme kroky k přípravě výběrového řízení tak, aby bylo možno doplnit případné parametry dané dotací a výběrové řízení zahájit. Stále platí interní termín zahájení činnosti od 1. 9. 2011.
Jaroslav Vančura
Vykácení stromů u ZŠ Purkyňova a stav panelové zdi u uhelných skladů
Filips  |  5.4.2011 18:49:27
Dobrý den,
proč se byly vykáceny některé stromy v areálu školy Purkyňova (v místech sportoviště)? Byly staré, nebo jen překážely. Respektive by mne zajímalo, jestli se vysadí stromy nové. V paměti mi nějak utkvělo, že pokud bych chtěl pokácet strom, dle určité velikosti musím mít povolení a následně musím vysadit strom nový (možná to už neplatí, nevím přesně).

Dále bych chtěl jen upozornit, že se mi nelíbí stav panelové opěrné zdi u uhelných skladů ve Frýdlantu. Jeden panel je tam nebezbečně vykloněný a řekl bych, že min. další 2 na tom budou podobně, neb jsou posunuté. Je to nebezpečné z hlediska toho, že se tam mohou proplétat děti a co kdyby se panel nešťastnou náhodou uvolnil v tom okamžiku, kdy tam nějaké dítě bude (v mých dětských letech, jsme tam také lezli, ale v té byla panelová zeď relativně v pořádku).

Těším se na odpověď a přeji hezký den.-)
Na první otázku odpověděl Jan Mráz z odboru majetkosprávního:
Stromy v areálu sportovního hřiště ZŠ Purkyňova byly vykáceny z důvodu plánované rekonstrukce atletické dráhy. Celá záležitost je v kompetenci školy, která má zpracovaný a garantovaný projekt lesoparku v areálu ZŠ.
V jeho rámci dochází k výsadbě původních dřevin u ZŠ. Město k tomu dalo souhlas, povolení OSUŽP v tomto případě nebylo nutné.

Druhá odpověď je také cobydup, jako ta na první otázku, ale na nápravu budeme muset chvilku počkat. Pracovnice stavebního úřadu MěÚ Frýdlant sice už dnes celou situaci na místě prošetřily a zdokumentovaly. Teď teprve vyzvou vlastníka, aby věc napravil - tj. aby uvolněné panely neohrožovaly bezpečnost. Případ budeme i nadále sledovat.

Děkujeme za upozornění. Je prima, že naši občané nejsou lhostejní ke svému okolí. :-) Také je moc dobře, když se připomínka napíše naprosto věcně - konkrétně a jasně. To se s tím hned lépe pracuje, než když musíme pátrat, o co vlastně jde. (aš)
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 482 464 011
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load