ENDEFRRUPLNLSPIT

Způsobilost profesionálních řidičů

DSCF0032
Prvního dubna 2008 skončila platnost zák. č. 247/2000 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. Nahrazuje jej nový zákon č. 374/2007 Sb., dle kterého si musí každý držitel stávajícího OSVĚDČENÍ O PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ nejpozději do 30. září 2008 vyměnit toto za PRŮKAZ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČE.

PO TOMTO DATU JIŽ NEBUDE MOŽNÉ OPZŘ VYMĚNIT, I KDYŽ JEHO PLATNOST BUDE DELŠÍ - NAPŘ. AŽ DO BŘEZNA 2009, neboť žadatel nesplní podmínku, kterou ukládá zákon č. 374/2007 Sb., tzn. vyměnit stávající OPZŘ ve šestiměsíční lhůtě od účinnosti zákona.

K žádosti žadatel přiloží:

- 1x dokladovou fotografii
- občanský průkaz
- řidičský průkaz
- správní poplatek činí 200,- Kč

Řidičům, kteří se úspěšně podrobili zkoušce a získali řidičské oprávnění pro:

- podskupinu C1 v době od 1. 10. 2007 do 10. 9. 2009,
- skupinu D1, D, D1+E, D+E v době od 1. 10. 2007 do 10. 9. 2008,
- skupinu C, C1+E, C+E v době od 1. 10. 2007 do 10. 9. 2009,

vydá obecní úřad s rozšířenou působností průkaz profesní způsobilosti řidiče.

Frýdlant 25/06/08
Alena Vrabcová, odbor dopravy MěÚ Frýdlant - registrace řidičů, tel. 482 464 046

25.6.2008 12:53:40 - aktualizováno 11.7.2008 10:24:49 | přečteno 2075x | Mgr. Alena Švejdová

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.

 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 482 464 011
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load