ENDEFRRUPLNLSPIT

Úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
180 Ex 2982/13-9 26.8.2016 - 12.9.2016 Exekuční příkaz - Ivan Draxler Jiný úřad Dražební vyhláška
MUF 2598/2016/OD/Bu-280.10-051 23.8.2016 - 8.9.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úravy provozu na silnici ev. č. III/03510 (ul. Míru), na místní komunikaci 57c (ul. Nádražní) MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 2562/2016/OD/Bu-280.10-049 22.8.2016 - 7.9.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev č. II/290 v katastru obce hejnice a Bílý Potok MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
EX 11404/09-61 22.8.2016 - 9.11.2016 Dražební vyhláška - František Míček Jiný úřad Dražební vyhláška
MUF 2581/2016/OD/Bu-280.10-050 22.8.2016 - 7.9.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. III/2903 ve Frýdlantu, ul. Bělíkova MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
22.8.2016 - 7.9.2016 Informace o počtu a sídle volebních okrsků Město Frýdlant Oznámení
030 EX 3011/06-166 17.8.2016 - 7.10.2016 Dražební vyhláška - Miroslav Kira Jiný úřad Dražební vyhláška
111Ex13286/11-55 17.8.2016 - 9.11.2016 Dražební vyhláška - Josef Kozlovský Jiný úřad Dražební vyhláška
40EXE 59017/2015-17 16.8.2016 - 16.9.2016 Dražební vyhláška - Petr Mikudík Jiný úřad Dražební vyhláška
067 EX 109411/09-179 16.8.2016 - 16.9.2016 Dražební vyhláška - Alexander Šereš Jiný úřad Dražební vyhláška
MUF 2528/2016/OD/Bu-280.10-048 15.8.2016 - 31.8.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev. č. II/290 ve Frýdlantu MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
15.8.2016 - 31.8.2016 Veřejnoprávní smlouva - o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na financování projetku "45. Muzikantský Silvestr" Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
10.8.2016 - 12.8.2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Frýdlant - Tenisový klub Frýdlant o.s. Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
111Ex605/09-87 8.8.2016 - 19.10.2016 Dražební vyhláška - Eva Zavadilová Jiný úřad Dražební vyhláška
3.8.2016 - 17.10.2016 Seznam nepronajatých/nepropachtovaných pozemků ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření Státní pozemkový úřad Jiný úřad Oznámení
070 EX 4096/10-64 28.7.2016 - 23.9.2016 Dražební vyhláška - Eva Pechnáčová Jiný úřad Dražební vyhláška
OZ310/2016/SPO/VŘ25 27.7.2016 - 8.9.2016 Výběrové řízení - nutriční terapeut pro území Frýdlant Krajský úřad Libereckého kraje Výběrové řízení
EX 2221/13-47 27.7.2016 - 16.9.2016 Usnesení o odročení dražebního jednání - Petr Mičunovič Jiný úřad Usnesení
054 EX 162/11-492 18.7.2016 - 8.9.2016 Dražební vyhláška - Jiří, Jiří a Hana Zrůstovi Jiný úřad Dražební vyhláška
144 EX 2289/14-123 15.7.2016 - 15.9.2016 Dražební vyhláška - Tomáš Mlateček Jiný úřad Dražební vyhláška
131 EX 4001/14-71 7.7.2016 - 8.9.2016 Dražební vyhláška - Jarmila Slováčková Jiný úřad Dražební vyhláška
91/2016 4.7.2016 - 4.7.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant na financování restaurátorského zásahu na náhrobku Melchiora, Kryštofa a Kateřiny z Redernu v kostele Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
90/2016 4.7.2016 - 4.7.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant na financování II. etapy opravy sanktusové věže a I. etapy opravy střešního pláště lodi kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
124 EX 7699/10-283 20.6.2016 - 15.9.2016 Dražební vyhláška - Jozef Čverčko Jiný úřad Dražební vyhláška
27.5.2016 - 28.5.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace z rozpočtu města Frýdlant - Teplo Frýdlant s. r. o. Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
131 EX 7066/15-151 23.5.2016 - 7.9.2016 Dražební vyhláška - Jana Novotná Jiný úřad Dražební vyhláška
20.5.2016 - 20.5.2019 Veřejnoprávní smlouva - o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na financování projetku "33. letní jazzová dílna K. Velebného" Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
20.4.2016 - 31.12.2016 Nařízení obce s rozšířenou působností Frýdlant č. 1/2016 - o opatřeních k ochraně lesa Město Frýdlant Nařízení
1.4.2016 - 1.4.2020 Oznámení o platnosti veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie MěÚ Frýdlant - odbor kanceláře úřadu Oznámení
8.1.2016 - 9.1.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKROREGION FRÝDLANTSKO Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
UZSVM/ULB/7825/2015-ULBM 27.11.2015 - do odvolání Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků a nemovitostí v k.ú. Frýdlant Jiný úřad Oznámení
29.6.2015 - do odvolání Oznámení o platnosti veřejnoprávních smluv na agendu přestupky s obcemi MěÚ Frýdlant - odbor kanceláře úřadu Oznámení
KULK/11623/2013 21.2.2013 - do odvolání VÝZVA: Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy Krajský úřad Libereckého kraje Výzva
2010/875/SVS 15.3.2010 - do odvolání Nařízení Státní veterinární správy Jiný úřad Oznámení
2009/1044/SVS 30.11.2007 - do odvolání Nařízení Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj - mimořádná veterinární - ; katarální horečka ovcí Jiný úřad -----
26.1.2007 - do odvolání Informační systém evidence obyvatel Jiný úřad Oznámení
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 482 464 011
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load