ENDEFRRUPLNLSPIT

Úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
27.5.2016 - 28.5.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace z rozpočtu města Frýdlant - Teplo Frýdlant s. r. o. Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
34566/ENV/16 27.5.2016 - 13.6.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovduší zóna Severovýchod - CZ05 Ministerstvo životního prostředí Veřejná vyhláška
134 EX 11309/13-392 23.5.2016 - 8.6.2016 Usnesení - Miroslav Braun Jiný úřad Usnesení
23.5.2016 - 8.6.2016 Vyhláška - záměr na prodej stavebního pozemku p.č. 2476/1 v k.ú. Frýdlant Město Frýdlant Veřejná vyhláška
131 EX 7066/15-151 23.5.2016 - 7.9.2016 Dražební vyhláška - Jana Novotná Jiný úřad Dražební vyhláška
137 Ex 1433/08-135 23.5.2016 - 15.7.2016 Dražební vyhláška - Emil Tesař Jiný úřad Dražební vyhláška
23.5.2016 - 8.6.2016 Vyhláška - záměr na prodej stavebního pozemku p.č. 4633/1 a 4631/2 v k.ú. Frýdlant Město Frýdlant Usnesení
20.5.2016 - 20.5.2019 Veřejnoprávní smlouva - o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na financování projetku "33. letní jazzová dílna K. Velebného" Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
19.5.2016 - 6.6.2016 Usnesení - 14. veřejného zasedání zastupitelstva města konanéhon dne 4. května 2016 Město Frýdlant Usnesení
KULK 27448/2016 19.5.2016 - 6.6.2016 Závěr zjištovacího řízení - Rozhodnutí " Bicrossový areál, ul. Strmá, Frýdlant" Krajský úřad Libereckého kraje Rozhodnutí
19.5.2016 - 6.6.2016 Vyhláška - o pronájmu pozemku p.č. 305 v k.ú. Frýdlant Město Frýdlant Veřejná vyhláška
MUF 1166/2016/OSUZP/4/Kun - 231.2 18.5.2016 - 3.6.2016 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí "Rekonstrukce ul. Lužická, Frýdlant" - SO 301 - Rekonstrukce vodovodu, SO 302 - Rekonstrukce jednotné kanalizace, SO 303 - Dešťová kanalizace MěÚ Frýdlant - odbor stavebního úřadu a životního prostředí Veřejná vyhláška
MUF 1563/2016/OD/Bu-280.10-022 17.5.2016 - 2.6.2016 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úravy provozu - ul. Dlouhá, Frýdlant MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF1558/2016/OD/Bu/púp020) 17.5.2016 - 2.6.2016 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úravy provozu - na pozemních komunikacích, silnicíh II. a III. třídy na úžemí obce s rozšířenou působností Frýdlant MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 1531/2016/OD/Bu-280.10-021 17.5.2016 - 2.6.2016 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úravy provozu - ul. ČSA, Frýdlant MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 1582/2016/OD/Bu-280.10-023 17.5.2016 - 2.6.2016 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úravy provozu - na silnici ev. č. III/29011, Nové Město pod Smrkem MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
PDMUFT 11012/2016,1311/2016/OSUZP/4/Si 16.5.2016 - 1.6.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení územního řízení "Metropolitní optická síť "FDLnet" Frýdlant - Lužická" MěÚ Frýdlant - odbor stavebního úřadu a životního prostředí Veřejná vyhláška
894/ENV/16 16.5.2016 - 1.6.2016 Stanovisko - "Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod - CZ05" Ministerstvo životního prostředí Stanovisko
13.5.2016 - 30.5.2016 Vyhláška - pronájem prostor sloužících k podnikání - objekt čp. 172, ul. Míru, frýdlant Město Frýdlant - odbor majetkosprávní Veřejná vyhláška
144 EX 2289/14-99 13.5.2016 - 14.7.2016 Dražení vyhláška - Tomáš Mlateček Jiný úřad Dražební vyhláška
792886/16/2601/-80542-507327 11.5.2016 - 24.6.2016 Dražební vyhláška - Finanční úřad Liberec Dražební vyhláška
10.5.2016 - 30.5.2016 Výběrové řízení - referent finančního odboru Město Frýdlant Výběrové řízení
111Ex9920/11-102 3.5.2016 - 29.6.2016 Dražební vyhláška - Marcela Kauerová Jiný úřad Dražební vyhláška
755131/16/2600-11460-501472 29.4.2016 - 30.5.2016 Veřejná vyhláška - hromadný přepisný seznam Finanční úřad Liberec Veřejná vyhláška
043 EX 2221/13-38 29.4.2016 - 9.6.2016 Dražební vyhláška - Petr Mičunovič Jiný úřad Dražební vyhláška
134 EX 02652/09-531 29.4.2016 - 1.6.2016 Dražební vyhláška - Ludmila Kimová Jiný úřad Dražební vyhláška
111Ex2505/11-66 28.4.2016 - 29.6.2016 Dražební vyhláška - Iva Němcová Jiný úřad Dražební vyhláška
131 EX 1255/14-1536 28.4.2016 - 2.6.2016 Dražební vyhláška - Miloš Havlišta Jiný úřad Dražební vyhláška
134 EX 15018/12-273 27.4.2016 - 8.6.2016 Dražební vyhláška - Radek Valášek, Markéta Valášková Jiný úřad Dražební vyhláška
137 Ex 2041/07-295 25.4.2016 - 8.6.2016 Dražební vyhláška - Radek Fako Jiný úřad Dražební vyhláška
056 EX 7790/06-214 25.4.2016 - 9.6.2016 Dražební vyhláška - Helena Bajgerová Jiný úřad Dražební vyhláška
134 EX 11309/13-380 21.4.2016 - 2.6.2016 Dražební vyhláška - Miroslav Braun Jiný úřad Dražební vyhláška
20.4.2016 - 31.12.2016 Nařízení obce s rozšířenou působností Frýdlant č. 1/2016 - o opatřeních k ochraně lesa Město Frýdlant Nařízení
7993/2016/OMS/Mz 7.4.2016 - 8.6.2016 Výzva k odstranění vraku - NISSAN ALMERA, stříbrná barva, bez registrační značky Město Frýdlant Výzva
120 EX 42585/10-238 6.4.2016 - 23.6.2016 Dražební vyhláška - Jaroslav Mlateček, Naděžda Mlatečková Jiný úřad Dražební vyhláška
1.4.2016 - 1.4.2020 Oznámení o platnosti veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie MěÚ Frýdlant - odbor kanceláře úřadu Oznámení
PDMUFT 2655/2016 8.2.2016 - 22.8.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení "Rekonstukce ul. Lužická, Frýdlant" MěÚ Frýdlant - odbor stavebního úřadu a životního prostředí Veřejná vyhláška
8.1.2016 - 9.1.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKROREGION FRÝDLANTSKO Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
111Ex8110/08-59 18.12.2015 - 23.12.2016 Dražební vyhláška - Věra Stieberová Jiný úřad Dražební vyhláška
UZSVM/ULB/7825/2015-ULBM 27.11.2015 - do odvolání Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků a nemovitostí v k.ú. Frýdlant Jiný úřad Oznámení
29.6.2015 - do odvolání Oznámení o platnosti veřejnoprávních smluv na agendu přestupky s obcemi MěÚ Frýdlant - odbor kanceláře úřadu Oznámení
KULK/11623/2013 21.2.2013 - do odvolání VÝZVA: Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy Krajský úřad Libereckého kraje Výzva
2010/875/SVS 15.3.2010 - do odvolání Nařízení Státní veterinární správy Jiný úřad Oznámení
2009/1044/SVS 30.11.2007 - do odvolání Nařízení Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj - mimořádná veterinární - ; katarální horečka ovcí Jiný úřad -----
26.1.2007 - do odvolání Informační systém evidence obyvatel Jiný úřad Oznámení
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 482 464 011
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load