ENDEFRRUPLNLSPIT

Úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
002 Ex 52/02-35 29.9.2016 - 25.11.2016 Dražební vyhláška - Marcela Ortová Jiný úřad Dražební vyhláška
MUF 2863/2016/OD/Bu-280.10-066 29.9.2016 - 17.10.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - silnuce ev. č. III/2909 (Raspenava - křiž se sil. II/291, Novoměstská) MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 2845/2016/OD/Bu-280.10-064 26.9.2016 - 12.10.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - na silnici ev. č. II/291 v k.ú. Nové Město pod Smrkem MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
043 EX 2221/13-50 26.9.2016 - 27.10.2016 Dražební vyhláška - Petr Mičunovič Jiný úřad Dražební vyhláška
131 EX 47/15-197 26.9.2016 - 2.11.2016 Dražební vyhláška - Nela Franclová Jiný úřad Dražební vyhláška
156 EX69/16-56 26.9.2016 - 2.11.2016 Dražební vyhláška - Miroslav Kříž, Alexandra Křížová Jiný úřad Dražební vyhláška
UZSVM/ULB/4361/2016-ULBM 22.9.2016 - 12.10.2016 Oznámení o výběřovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínkách č. ULB/020/2016 Jiný úřad Oznámení
20.9.2016 - 6.10.2016 Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR Město Frýdlant Oznámení
20.9.2016 - 6.10.2016 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje Město Frýdlant Oznámení
MUF 2786/2016/OD/Bu-280.10-062 20.9.2016 - 6.10.2016 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu" na silnicích ev. č. III/29013 (Raspevana, Lázně Libverda), II/290 (Raspenava, Hejnice) a III/29015 (Hejnice, Lázně Libverda) MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
144 EX 2289/14-136 15.9.2016 - 18.11.2016 Dražební vyhláška - Tomáš Mlateček Jiný úřad Dražební vyhláška
MUF 2760/2016/OD/Bu-280.10-061 14.9.2016 - 30.9.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - na místní komunikaci 17b ve Frýdlantu, ul. ČSA MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
134 EX 06624/09-475 14.9.2016 - 31.10.2016 Dražební vyhláška - Šárka Ciperová Jiný úřad Dražební vyhláška
1203363/16/2601-80542-507327 13.9.2016 - 21.10.2016 Dražební vyhláška - Pavel Kolář Finanční úřad Liberec Dražební vyhláška
081 EX 00322/08-371 9.9.2016 - 21.10.2016 Dražební vyhláška - Daniel Stafek Jiný úřad Dražební vyhláška
144 EX 5171/15-109 6.9.2016 - 10.11.2016 Dražební vyhláška - Iveta Jaklová Jiný úřad Dražební vyhláška
134 EX 02652/09-640 2.9.2016 - 13.10.2016 Dražební vyhláška - Ludmila Kimová Jiný úřad Dražební vyhláška
203 Ex 06541/16-41 31.8.2016 - 20.10.2016 Dražební vyhláška - Petra Wagnerová Jiný úřad Dražební vyhláška
137 Ex 8301/07-460 31.8.2016 - 19.10.2016 Dražební vyhláška - Martin Tomáš Jiný úřad Dražební vyhláška
053 EX 704/07-113 31.8.2016 - 7.10.2016 Dražení vyhláška - Iveta Rysiowská Jiný úřad Dražební vyhláška
056 EX 2330/06-190 31.8.2016 - 7.10.2016 Dražební vyhláška - Emil a Eva Dostálovi Jiný úřad Dražební vyhláška
1337/2014/2015/KO 30.8.2016 - 30.9.2016 Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - Nový Bor Jiný úřad Veřejná vyhláška
EX 11404/09-61 22.8.2016 - 9.11.2016 Dražební vyhláška - František Míček Jiný úřad Dražební vyhláška
030 EX 3011/06-166 17.8.2016 - 7.10.2016 Dražební vyhláška - Miroslav Kira Jiný úřad Dražební vyhláška
111Ex13286/11-55 17.8.2016 - 9.11.2016 Dražební vyhláška - Josef Kozlovský Jiný úřad Dražební vyhláška
10.8.2016 - 12.8.2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Frýdlant - Tenisový klub Frýdlant o.s. Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
111Ex605/09-87 8.8.2016 - 19.10.2016 Dražební vyhláška - Eva Zavadilová Jiný úřad Dražební vyhláška
3.8.2016 - 17.10.2016 Seznam nepronajatých/nepropachtovaných pozemků ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření Státní pozemkový úřad Jiný úřad Oznámení
91/2016 4.7.2016 - 4.7.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant na financování restaurátorského zásahu na náhrobku Melchiora, Kryštofa a Kateřiny z Redernu v kostele Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
90/2016 4.7.2016 - 4.7.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant na financování II. etapy opravy sanktusové věže a I. etapy opravy střešního pláště lodi kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
27.5.2016 - 28.5.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace z rozpočtu města Frýdlant - Teplo Frýdlant s. r. o. Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
20.5.2016 - 20.5.2019 Veřejnoprávní smlouva - o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na financování projetku "33. letní jazzová dílna K. Velebného" Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
20.4.2016 - 31.12.2016 Nařízení obce s rozšířenou působností Frýdlant č. 1/2016 - o opatřeních k ochraně lesa Město Frýdlant Nařízení
1.4.2016 - 1.4.2020 Oznámení o platnosti veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie MěÚ Frýdlant - odbor kanceláře úřadu Oznámení
8.1.2016 - 9.1.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKROREGION FRÝDLANTSKO Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
UZSVM/ULB/7825/2015-ULBM 27.11.2015 - do odvolání Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků a nemovitostí v k.ú. Frýdlant Jiný úřad Oznámení
29.6.2015 - do odvolání Oznámení o platnosti veřejnoprávních smluv na agendu přestupky s obcemi MěÚ Frýdlant - odbor kanceláře úřadu Oznámení
KULK/11623/2013 21.2.2013 - do odvolání VÝZVA: Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy Krajský úřad Libereckého kraje Výzva
2010/875/SVS 15.3.2010 - do odvolání Nařízení Státní veterinární správy Jiný úřad Oznámení
2009/1044/SVS 30.11.2007 - do odvolání Nařízení Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj - mimořádná veterinární - ; katarální horečka ovcí Jiný úřad -----
26.1.2007 - do odvolání Informační systém evidence obyvatel Jiný úřad Oznámení
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 482 464 011
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load