ENDEFRRUPLNLSPIT

Úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
7.12.2016 - 23.12.2016 Vyhláška o směně pozemků v k. ú. Frýdlant Město Frýdlant Veřejná vyhláška
MUF 3069/2016/OD/Bu-280.10-089 6.12.2016 - 22.12.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - silnice ev. č. II/290, Bílý Potok, III/2904 Raspenava MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 3113/2016/OD/Bu-280.10-090 6.12.2016 - 22.12.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - místní komunikace ul. Husova a ČSA, Frýdlant MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
180 Ex 2982/13-50 2.12.2016 - 3.2.2017 Dražební vyhláška - Ivan Draxler, roz. Bartoš Jiný úřad Dražební vyhláška
2.12.2016 - 15.12.2016 18. veřejné zasedání zastupitelstva města konané dne 14. 12. 2016 Městský úřad Frýdlant Oznámení
1430369/16/2601-80542-507327 1.12.2016 - 27.1.2017 Dražební vyhláška - Pavel Kolář Jiný úřad Dražební vyhláška
MUF 3550/2016/OD/Bu-280.10-088 1.12.2016 - 19.12.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace 57c ve Frýdlantu (ul. Nádražní) MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 3504/2016/OD/Bu-280.10-086 30.11.2016 - 16.12.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - na silnici ev č. II/291 Nové Město pod Smrkem a III/03511 v Kunratice MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 2934/2016/OD/Bu-280.10-087 29.11.2016 - 15.12.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - místní komunikace 74c, ul. Vrchlického MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
137 Ex 1433/08-153 29.11.2016 - 27.1.2017 Dražební vyhláška - Emil Tesař Jiný úřad Dražební vyhláška
29.11.2016 - 15.12.2016 Vyhláška - o prodeji pozemku p.č. 518/17 odděleného z pozemku p.č. 518/4 v k.ú. Frýdlant Město Frýdlant Veřejná vyhláška
29.11.2016 - 15.12.2016 Vyhláška - o prodeji stavebního pozemku p.č. 3411 v k.ú. Frýdlant Město Frýdlant Veřejná vyhláška
/UZSVM/ULB/-ULBM 28.11.2016 - 4.1.2017 Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínkách č. ULB/005/2016 Jiný úřad Oznámení
MUF 3455/2016/OD/Bu-280.10-085 24.11.2016 - 12.12.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - na silnicích ev. č. II/290 a III/29015 v obci Hejnice MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
23.11.2016 - 16.12.2016 Výběrové řízení - referent oddělení sociálně právní ochrany dětí Město Frýdlant Výběrové řízení
KULK 89630/2016 22.11.2016 - 8.12.2016 Oznámení o možnosti se seznámit se s návrhem plánu péče o maloplošné zvláště chráněná územní přírodní památku Bílá skála Krajský úřad Libereckého kraje Oznámení
KULK 89658/2016 22.11.2016 - 8.12.2016 Oznámení o možnosti se seznámit se s návrhem plánu péče o maloplošné zvláště chráněná územní přírodní památku Kodešova skála Krajský úřad Libereckého kraje Oznámení
MUF 3418/2016/OD/Bu-280.10-084 22.11.2016 - 8.12.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - na veřejně přístupné účelové komunikaci - spojnici mezi ul. Vrchlického a Žitavská ve Frýdlantu (podchod pod železniční tratí) MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 3417/2016/OD/Bu-280.10-083 22.11.2016 - 8.12.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - na silnici ev. č. II/290 ul. Hejnická ve Frýdlantu MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
144 EX 2289/14-146 18.11.2016 - 19.1.2017 Dražební vyhláška - Tomáš Mlateček Jiný úřad Dražební vyhláška
135 EX 1938/12-73 18.11.2016 - 21.12.2016 Dražební vyhláška - Marek Neústupa Jiný úřad Dražební vyhláška
139 EX 17022/15-061 15.11.2016 - 23.12.2016 Dražební vyhláška - Kateřina Neumanová Jiný úřad Dražební vyhláška
1390170/16/2601-80542-507327 14.11.2016 - 16.12.2016 Dražební vyhláška - JIROCAR s.r.o. Finanční úřad Frýdlant Dražební vyhláška
14.11.2016 - 14.11.2019 Veřejnoprávní smlouva - o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant "Rekonstrukcce a modernizace osvětlení ledové plochy v technologii LED na zimním stadionu" Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
085 EX 1036/15-107 10.11.2016 - 25.1.2017 Dražební vyhláška - Vlasta Čadková Jiný úřad Dražební vyhláška
144 EX 5171/15-160 10.11.2016 - 12.1.2017 Dražební vyhláška - Iveta Jaklová Jiný úřad Dražební vyhláška
10.11.2016 - 11.11.2019 Veřejnoprávní smlouva - o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant "Instalace destratifikátorů, které mají zajistit lepší energetickou vytěžitelnost tepelné energie, vestavba dvou ukládajících kójí do prostoru balkónu" Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
131 EX 25555/13-110 3.11.2016 - 15.12.2016 Dražební vyhláška - Eva Holzhauserová Jiný úřad Dražební vyhláška
2.11.2016 - 17.1.2017 Seznam nepronajatých/nepropachtovaných pozemků ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření Státní pozemkový úřad Jiný úřad Oznámení
134 EX 13752/13-443 2.11.2016 - 14.12.2016 Dražební vyhláška - Ing. Vladan Janovský Jiný úřad Dražební vyhláška
OZ437/2016/SPO/VŘ44 27.10.2016 - 13.12.2016 Vyhlášení výběroévho řízení - dermatovenerologie pro území Frýdlant Krajský úřad Libereckého kraje Výběrové řízení
10.8.2016 - 12.8.2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Frýdlant - Tenisový klub Frýdlant o.s. Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
90/2016 4.7.2016 - 4.7.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant na financování II. etapy opravy sanktusové věže a I. etapy opravy střešního pláště lodi kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
91/2016 4.7.2016 - 4.7.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant na financování restaurátorského zásahu na náhrobku Melchiora, Kryštofa a Kateřiny z Redernu v kostele Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
27.5.2016 - 28.5.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace z rozpočtu města Frýdlant - Teplo Frýdlant s. r. o. Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
20.5.2016 - 20.5.2019 Veřejnoprávní smlouva - o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na financování projetku "33. letní jazzová dílna K. Velebného" Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
20.4.2016 - 31.12.2016 Nařízení obce s rozšířenou působností Frýdlant č. 1/2016 - o opatřeních k ochraně lesa Město Frýdlant Nařízení
1.4.2016 - 1.4.2020 Oznámení o platnosti veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie MěÚ Frýdlant - odbor kanceláře úřadu Oznámení
8.1.2016 - 9.1.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKROREGION FRÝDLANTSKO Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
UZSVM/ULB/7825/2015-ULBM 27.11.2015 - do odvolání Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků a nemovitostí v k.ú. Frýdlant Jiný úřad Oznámení
29.6.2015 - do odvolání Oznámení o platnosti veřejnoprávních smluv na agendu přestupky s obcemi MěÚ Frýdlant - odbor kanceláře úřadu Oznámení
KULK/11623/2013 21.2.2013 - do odvolání VÝZVA: Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy Krajský úřad Libereckého kraje Výzva
2010/875/SVS 15.3.2010 - do odvolání Nařízení Státní veterinární správy Jiný úřad Oznámení
2009/1044/SVS 30.11.2007 - do odvolání Nařízení Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj - mimořádná veterinární - ; katarální horečka ovcí Jiný úřad -----
26.1.2007 - do odvolání Informační systém evidence obyvatel Jiný úřad Oznámení
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 482 464 011
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load