ENDEFRRUPLNLSPIT

Úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
120 EX 4831/15-62 21.2.2017 - 26.4.2017 Dražební vyhláška - Václav Doležal Jiný úřad Dražební vyhláška
20.2.2017 - 8.3.2017 Vyhláška - prodej pozemku - část pozemku p.č. 900/1 , k.ú. Albrechtice u Frýdlantu Město Frýdlant - odbor majetkosprávní Veřejná vyhláška
20.2.2017 - 8.3.2017 Vyhláška - Město Frýdlant vyhlašuje záměr směnit pozemky v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu Město Frýdlant - odbor majetkosprávní Veřejná vyhláška
085 EX 9097/12-107 20.2.2017 - 24.4.2017 Dražební vyhláška - Pavel Buriánek Jiný úřad Dražební vyhláška
20.2.2017 - 15.3.2017 Výběrové řízení - referent odboru finančního - agenda školství a pohledávek Městského úřadu Frýdlant Městský úřad Frýdlant Výběrové řízení
MUF 526/2017/OD/Bu-280.10-012 20.2.2017 - 8.3.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu - katastr obce Habartice MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
17.2.2017 - 6.3.2017 Dobrovolný svazek obcí Mirkoregion Frýdantsko - Návrh běžného rozpočtu na rok 2017 Jiný úřad Oznámení
UZSVM/ULB/496/2017-ULBM 16.2.2017 - 21.3.2017 Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínkách č. ULB/005/2017 Jiný úřad Oznámení
16.2.2017 - 6.3.2017 Vyhláška - na prodej pozemku p.č. 4804, k.ú. Frýdlant Město Frýdlant Veřejná vyhláška
MUF 476/2017/OD/Bu-280.10-010 15.2.2017 - 3.3.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu - křižovatka V Úvoze x Školní MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 434/2017/OD/Bu-280.10-008 13.2.2017 - 1.3.2017 Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka místní komunikace ul. Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 455/2017/OD/Bu-280.10-009 13.2.2017 - 1.3.2017 Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice ev.č. III/0352 v k.ú. Černousy MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
111Ex605/09-98 10.2.2017 - 12.4.2017 Dražební vyhláška - Eva Zavadilová Jiný úřad Dražební vyhláška
030 EX 3011/06-196 10.2.2017 - 31.3.2017 Dražební vyhláška - Miroslav Kira Jiný úřad Dražební vyhláška
063 EX 3228/09-299/dr. 10.2.2017 - 6.4.2017 Dražební vyhláška - Tomáš Veis Jiný úřad Dražební vyhláška
063 EX 3328/09-298/dr. 10.2.2017 - 6.4.2017 Dražební vyhláška - Tomáš Veis Jiný úřad Dražební vyhláška
10.2.2017 - 27.2.2017 Vyhláška - o pronájmu prostor sloužících k podnikání - v 1. NP objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant Město Frýdlant Veřejná vyhláška
MUF 393/2017/OD/Bu-280.10-006 8.2.2017 - 24.2.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu" na silnicích ev. č. III/2909, II/291, III/29011, III/2916 MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 394/2017/OD/Bu-280.10-007 8.2.2017 - 24.2.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu" na silnici ev. č. II/291 v k.ú. Nové Město pod Smrkem MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 395/2017/OD/Bu-280.10-004 8.2.2017 - 24.2.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu" na silnicích ev. č. III/2919, II/291, III/1916 a III/2915 MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 334/2017/OD/Bu 8.2.2017 - 24.2.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - veřejně přístupná účelová komunikace p.č. 3058 a 3049/2 v k.ú. Frýdlant MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 392/2017/OD/Bu-280.10-005 8.2.2017 - 24.2.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu" na silnici ev. č. III/2915 aIII/2918 MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
120 EX 20984/09-123 7.2.2017 - 20.4.2017 Dražební vyhláška - Ladislav Badiš, Pavlína Ferencová Jiný úřad Dražební vyhláška
PDMUFT 3226/2017 7.2.2017 - 23.2.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení - zahájení územního řízení "Frýdlant - Hág, Zámeck Okres - Vodovodů - SO 310 Prodloužení vodovodu MěÚ Frýdlant - odbor stavebního úřadu a životního prostředí Veřejná vyhláška
MUF 354/2017/OD/Bu 6.2.2017 - 22.2.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - veřejně přístupná účelová komunikace p.č. 888, v k.ú. Albrechtice u Frýdlant MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 353/2017/OD/Bu/zah. 6.2.2017 - 22.2.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení - omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci - p.č. 888 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
6.2.2017 - 22.2.2017 Vyhláška - o prodeji částí stavebních pozemků v k.ú. Frýdlant Město Frýdlant Veřejná vyhláška
1.2.2017 - 18.4.2017 Informace k nabídce pozemků k pronájmu/propachtování Jiný úřad Oznámení
135 EX 5742/12-76 1.2.2017 - 15.3.2017 Dražební vyhláška - Petr Šindelář Jiný úřad Dražební vyhláška
177 EX 29984/13-337 26.1.2017 - 17.3.2017 Dražební vyhláška - Anna Marušáková Jiný úřad Dražební vyhláška
17.1.2017 - 24.2.2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 23. 2. 2017, k.ú. Frýdlant, ul. Hejnická Jiný úřad Oznámení
5.1.2017 - 7.4.2017 Žádost o dotaci z rozpočtu Města Frýdlant na rok 2017 Město Frýdlant Oznámení
124 EX 21342/11-198 19.12.2016 - 10.3.2017 Dražební vyhláška - Roman Pospíšil Jiný úřad Dražební vyhláška
14.11.2016 - 14.11.2019 Veřejnoprávní smlouva - o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant "Rekonstrukcce a modernizace osvětlení ledové plochy v technologii LED na zimním stadionu" Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
10.11.2016 - 11.11.2019 Veřejnoprávní smlouva - o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant "Instalace destratifikátorů, které mají zajistit lepší energetickou vytěžitelnost tepelné energie, vestavba dvou ukládajících kójí do prostoru balkónu" Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
10.8.2016 - 12.8.2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Frýdlant - Tenisový klub Frýdlant o.s. Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
90/2016 4.7.2016 - 4.7.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant na financování II. etapy opravy sanktusové věže a I. etapy opravy střešního pláště lodi kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
91/2016 4.7.2016 - 4.7.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant na financování restaurátorského zásahu na náhrobku Melchiora, Kryštofa a Kateřiny z Redernu v kostele Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
27.5.2016 - 28.5.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace z rozpočtu města Frýdlant - Teplo Frýdlant s. r. o. Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
20.5.2016 - 20.5.2019 Veřejnoprávní smlouva - o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na financování projetku "33. letní jazzová dílna K. Velebného" Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
1.4.2016 - 1.4.2020 Oznámení o platnosti veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie MěÚ Frýdlant - odbor kanceláře úřadu Oznámení
8.1.2016 - 9.1.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKROREGION FRÝDLANTSKO Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
UZSVM/ULB/7825/2015-ULBM 27.11.2015 - do odvolání Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků a nemovitostí v k.ú. Frýdlant Jiný úřad Oznámení
29.6.2015 - do odvolání Oznámení o platnosti veřejnoprávních smluv na agendu přestupky s obcemi MěÚ Frýdlant - odbor kanceláře úřadu Oznámení
KULK/11623/2013 21.2.2013 - do odvolání VÝZVA: Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy Krajský úřad Libereckého kraje Výzva
2010/875/SVS 15.3.2010 - do odvolání Nařízení Státní veterinární správy Jiný úřad Oznámení
2009/1044/SVS 30.11.2007 - do odvolání Nařízení Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj - mimořádná veterinární - ; katarální horečka ovcí Jiný úřad -----
26.1.2007 - do odvolání Informační systém evidence obyvatel Jiný úřad Oznámení
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 482 464 011
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load