ENDEFRRUPLNLSPIT

Úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
177 EX29984/13-292 27.6.2016 - 11.8.2016 Dražební vyhláška - Anna Marušáková Jiný úřad Dražební vyhláška
27.6.2016 - 13.7.2016 Usnesení 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Frýdlant dne 15. 6. 2016 Město Frýdlant Usnesení
MUF 1977/2016/OD/Bu-280.10-042 24.6.2016 - 11.7.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev. č. III/29010 v Raspenavě MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 1818/2016/OD/Bu-280.10-041 24.6.2016 - 11.7.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev. č. III/2903 ve Frýdlantu (ul. Bělíkova) MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 1772/2016/OD/Bu-280.10-039 24.6.2016 - 11.7.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - oznámení návrhu "Stanovení přechodné úpravy provozu" - silnice ev. č. III/03510 (ul. Míru) a na místní komunikaci 57c (ul. Nádražní) MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 2023/2016/OSUZP/3/Kun-zah. 24.6.2016 - 11.7.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení "Vodovod Horní Řasnice" MěÚ Frýdlant - odbor stavebního úřadu a životního prostředí Veřejná vyhláška
MUF1772/2016/OD/Bu-280.10-039 24.6.2016 - 11.7.2016 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Míru a ul. Nádražní, Frýdlant MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
PDMUFT 14318/2015 23.6.2016 - 27.7.2016 Oznámení o projednávání zadání územního plánu Kunratice MěÚ Frýdlant - odbor stavebního úřadu a životního prostředí Veřejná vyhláška
MUF 1975/2016/OD/Bu-280.10-038 22.6.2016 - 8.7.2016 Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Hejnice MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
PDMUFT 14267/2016 22.6.2016 - 7.7.2016 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby - Metropolitní optická síť FDLnet - Frýdlant - Lužická MěÚ Frýdlant - odbor stavebního úřadu a životního prostředí Veřejná vyhláška
021 EX 153/02-57 20.6.2016 - 28.7.2016 Dražební vyhláška - Jiří Bobek Jiný úřad Dražební vyhláška
134 EX 13752/13-372 20.6.2016 - 27.7.2016 Dražební vyhláška - Ing. Vladan Janovský Jiný úřad Dražební vyhláška
124 EX 7699/10-283 20.6.2016 - 15.9.2016 Dražební vyhláška - Jozef Čverčko Jiný úřad Dražební vyhláška
MUF 1863/2016/OD/Bu-280 15.6.2016 - 1.7.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev. č. III/2919 v k.ú. Hajniště pos Smrkem a Horní Řasnice MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
PDMUFT 13848/2016 15.6.2016 - 11.8.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu Pertoltice MěÚ Frýdlant - odbor stavebního úřadu a životního prostředí Veřejná vyhláška
043 EX 2221/13-45 15.6.2016 - 27.7.2016 Dražební vyhláška - Petr Mičunovič Jiný úřad Dražební vyhláška
MUF 1899/2016/OD/Bu-280.10-036 14.6.2016 - 30.6.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích ev. č. III/0353, III/0356, III/0357 a III/0353 v k.ú. Boleskav, k.ú. Andělka, k.ú. Černousy MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 1890/2016/OD/Bu-280.10-035 14.6.2016 - 30.6.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích ev. č. III/29011, II/290 a III/29015 v k.ú. Ludvíkov pod Smrkem MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
KULK49318v/2016/280.4/Hol 14.6.2016 - 30.6.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních kominikacích na silnici I/13 ve Frýdlantu (v úseku silničního km cca 204,500-205,500) Krajský úřad Libereckého kraje Veřejná vyhláška
088EX 538/15-37 13.6.2016 - 15.7.2016 Dražební vyhláška - Jorge Mojena Jiný úřad Dražební vyhláška
137Ex 2041/07-301 9.6.2016 - 22.7.2016 Dražební vyhláška - Radek Fako Jiný úřad Dražební vyhláška
067 EX 7411/08-138 3.6.2016 - 12.8.2016 Dražební vyhláška - Miloš Hajný Jiný úřad Dražební vyhláška
111Ex605/09-63 30.5.2016 - 27.7.2016 Dražební vyhláška - Eva Zavadilová Jiný úřad Dražební vyhláška
27.5.2016 - 28.5.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace z rozpočtu města Frýdlant - Teplo Frýdlant s. r. o. Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
131 EX 7066/15-151 23.5.2016 - 7.9.2016 Dražební vyhláška - Jana Novotná Jiný úřad Dražební vyhláška
137 Ex 1433/08-135 23.5.2016 - 15.7.2016 Dražební vyhláška - Emil Tesař Jiný úřad Dražební vyhláška
20.5.2016 - 20.5.2019 Veřejnoprávní smlouva - o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na financování projetku "33. letní jazzová dílna K. Velebného" Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
144 EX 2289/14-99 13.5.2016 - 14.7.2016 Dražení vyhláška - Tomáš Mlateček Jiný úřad Dražební vyhláška
111Ex9920/11-102 3.5.2016 - 29.6.2016 Dražební vyhláška - Marcela Kauerová Jiný úřad Dražební vyhláška
111Ex2505/11-66 28.4.2016 - 29.6.2016 Dražební vyhláška - Iva Němcová Jiný úřad Dražební vyhláška
20.4.2016 - 31.12.2016 Nařízení obce s rozšířenou působností Frýdlant č. 1/2016 - o opatřeních k ochraně lesa Město Frýdlant Nařízení
1.4.2016 - 1.4.2020 Oznámení o platnosti veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie MěÚ Frýdlant - odbor kanceláře úřadu Oznámení
PDMUFT 2655/2016 8.2.2016 - 22.8.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení "Rekonstukce ul. Lužická, Frýdlant" MěÚ Frýdlant - odbor stavebního úřadu a životního prostředí Veřejná vyhláška
8.1.2016 - 9.1.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKROREGION FRÝDLANTSKO Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
111Ex8110/08-59 18.12.2015 - 23.12.2016 Dražební vyhláška - Věra Stieberová Jiný úřad Dražební vyhláška
UZSVM/ULB/7825/2015-ULBM 27.11.2015 - do odvolání Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků a nemovitostí v k.ú. Frýdlant Jiný úřad Oznámení
29.6.2015 - do odvolání Oznámení o platnosti veřejnoprávních smluv na agendu přestupky s obcemi MěÚ Frýdlant - odbor kanceláře úřadu Oznámení
KULK/11623/2013 21.2.2013 - do odvolání VÝZVA: Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy Krajský úřad Libereckého kraje Výzva
2010/875/SVS 15.3.2010 - do odvolání Nařízení Státní veterinární správy Jiný úřad Oznámení
2009/1044/SVS 30.11.2007 - do odvolání Nařízení Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj - mimořádná veterinární - ; katarální horečka ovcí Jiný úřad -----
26.1.2007 - do odvolání Informační systém evidence obyvatel Jiný úřad Oznámení
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 482 464 011
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load