ENDEFRRUPLNLSPIT

Úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
MUF 2664/2016/OD/Bu-280.10-076 19.10.2016 - 4.11.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - místní komunikace 4a ul. Lužická MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 3107/2016/OD/Bu-280.10-077 19.10.2016 - 4.11.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - místní komunikace 5a ul. Husova, 9b ul. Březinova, 4a ul. Lužická a 40c ul. U Nemocnice MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 3113/2016/OD/Bu 19.10.2016 - 4.11.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - místní komunikace 5a ul. Husova a 17b ul. ČSA, Frýdlant MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 2607/2016/OD/Bu 19.10.2016 - 4.11.2016 Veřejná vyhláška - účelová komunikace na pozemku p.č. 632 v k.ú. Lázně Libverda MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
18.10.2016 - 3.11.2016 Vyhláška o pronájmu prostor sloužících k podnikání - 1. patro objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant na pozemku p.č. 1057, k.ú. Frýdlant Město Frýdlant Veřejná vyhláška
135 EX 5742/12-19 18.10.2016 - 3.11.2016 Exekuční příkaz - Petr Šindelář Jiný úřad Exekuční příkaz
MUF 3085/2016/OD/Bu-280.10-074 18.10.2016 - 3.11.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - na silnici ev. č. III/0356 v obci Višňová MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
081 EX 36137/11-236 17.10.2016 - 25.11.2016 Dražební vyhláška - Barbora Cudráková Jiný úřad Dražební vyhláška
081 EX 17358/13-131 17.10.2016 - 25.11.2016 Dražební vyhláška - Štěpán Ort Jiný úřad Dražební vyhláška
MUF 3076/2016/OD/Bu-280.10-073 17.10.2016 - 2.11.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - na silnicích ev. č. II/290 a III/2901v katastru obce Frýdlant MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 3069/2016/OD/Bu 17.10.2016 - 2.11.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - na silnicích ev. č. II/290, Bílý Potok, a III/2904 Raspenava MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 3041/2016/OD/Bu-280.10-071 13.10.2016 - 31.10.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku p.č. 1423, k.ú. Frýdlant MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
203 Ex 21965/15-72 13.10.2016 - 1.12.2016 Dražební vyhláška - Josef Louda Jiný úřad Dražební vyhláška
KSPH 72 INS 23251/2016-A-3 13.10.2016 - 31.10.2016 Vyhláška - Miroslav Kavur Jiný úřad Veřejná vyhláška
094 EX 07918/15-100 13.10.2016 - 11.11.2016 Dražební vyhláška - Jan Valášek Jiný úřad Dražební vyhláška
PDMUFT 23556/2016 12.10.2016 - 5.12.2016 Veřejná vyhláška - Návrh územního plánu Hejnice MěÚ Frýdlant - odbor stavebního úřadu a životního prostředí Veřejná vyhláška
139 EX 20377/14-048 11.10.2016 - 25.11.2016 Dražební vyhláška - Jana Vaníčková Jiný úřad Dražební vyhláška
MUF 3001/2016/OD/Bu-280.10-070 10.10.2016 - 26.10.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - místní komunikace ul. Mládeže, Březinova, Lužická, Hálkova, Školní, Na Nivě, V Úvoze a U Nemocniceve Frýdlantu MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
1270133/16/2601-80542-507327 7.10.2016 - 11.11.2016 Dražební vyhláška - JIROCAR s.r.o. Finanční úřad Liberec Dražební vyhláška
MUF 2991/2016/OD/bu-280.10-069 7.10.2016 - 24.10.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - na místních komunikacích ul. Fibichova, Luční, Krátká, Jiráskova a Palackého ve Frýdlantu MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
19 EX 878/10-512 6.10.2016 - 9.11.2016 Dražební vyhláška - Pavel Kolář Jiný úřad Dražební vyhláška
MUF 2934/2016/OD/Bu 6.10.2016 - 24.10.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - místní komunikace ul. Vrchlického, Frýdlant MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
MUF 2983/2016/OD/Bu-280.10-068 6.10.2016 - 24.10.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - na silnici ev. č. III/03513 MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
077 EX 10079/08-152 5.10.2016 - 25.11.2016 Dražební vyhláška - Petr Kraus Jiný úřad Dražební vyhláška
180 Ex 19788/11-58 30.9.2016 - 25.11.2016 Dražební vyhláška - Nováková Hana, rozená Vlková Jiný úřad Dražební vyhláška
002 Ex 52/02-35 29.9.2016 - 25.11.2016 Dražební vyhláška - Marcela Ortová Jiný úřad Dražební vyhláška
043 EX 2221/13-50 26.9.2016 - 27.10.2016 Dražební vyhláška - Petr Mičunovič Jiný úřad Dražební vyhláška
131 EX 47/15-197 26.9.2016 - 2.11.2016 Dražební vyhláška - Nela Franclová Jiný úřad Dražební vyhláška
156 EX69/16-56 26.9.2016 - 2.11.2016 Dražební vyhláška - Miroslav Kříž, Alexandra Křížová Jiný úřad Dražební vyhláška
144 EX 2289/14-136 15.9.2016 - 18.11.2016 Dražební vyhláška - Tomáš Mlateček Jiný úřad Dražební vyhláška
144 EX 5171/15-109 6.9.2016 - 10.11.2016 Dražební vyhláška - Iveta Jaklová Jiný úřad Dražební vyhláška
EX 11404/09-61 22.8.2016 - 9.11.2016 Dražební vyhláška - František Míček Jiný úřad Dražební vyhláška
111Ex13286/11-55 17.8.2016 - 9.11.2016 Dražební vyhláška - Josef Kozlovský Jiný úřad Dražební vyhláška
10.8.2016 - 12.8.2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Frýdlant - Tenisový klub Frýdlant o.s. Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
91/2016 4.7.2016 - 4.7.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant na financování restaurátorského zásahu na náhrobku Melchiora, Kryštofa a Kateřiny z Redernu v kostele Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
90/2016 4.7.2016 - 4.7.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant na financování II. etapy opravy sanktusové věže a I. etapy opravy střešního pláště lodi kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
27.5.2016 - 28.5.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace z rozpočtu města Frýdlant - Teplo Frýdlant s. r. o. Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
20.5.2016 - 20.5.2019 Veřejnoprávní smlouva - o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na financování projetku "33. letní jazzová dílna K. Velebného" Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
20.4.2016 - 31.12.2016 Nařízení obce s rozšířenou působností Frýdlant č. 1/2016 - o opatřeních k ochraně lesa Město Frýdlant Nařízení
1.4.2016 - 1.4.2020 Oznámení o platnosti veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie MěÚ Frýdlant - odbor kanceláře úřadu Oznámení
8.1.2016 - 9.1.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKROREGION FRÝDLANTSKO Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
UZSVM/ULB/7825/2015-ULBM 27.11.2015 - do odvolání Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků a nemovitostí v k.ú. Frýdlant Jiný úřad Oznámení
29.6.2015 - do odvolání Oznámení o platnosti veřejnoprávních smluv na agendu přestupky s obcemi MěÚ Frýdlant - odbor kanceláře úřadu Oznámení
KULK/11623/2013 21.2.2013 - do odvolání VÝZVA: Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy Krajský úřad Libereckého kraje Výzva
2010/875/SVS 15.3.2010 - do odvolání Nařízení Státní veterinární správy Jiný úřad Oznámení
2009/1044/SVS 30.11.2007 - do odvolání Nařízení Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj - mimořádná veterinární - ; katarální horečka ovcí Jiný úřad -----
26.1.2007 - do odvolání Informační systém evidence obyvatel Jiný úřad Oznámení
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 482 464 011
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load