ENDEFRRUPLNLSPIT

Samospráva

Starosta města


DAN RAMZER4736

Ing. Dan RAMZER (ODS)

budova radnice, I. patro, č. dveří 13
tel. 482 464 068 (asistentka  p. Dana Kiliánová) 
fax: 482 312 053

dan.ramzer@mu-frydlant.cz
Životopis

 • rozpočet a hospodaření města
 • investice
 • veřejné zakázky neinvestiční
 • městský úřad
 • školství a školské příspěvkové organizace města
 • sociální věci a služby
 • městské lesy
 • kultura a cestovní ruch
 • informace - zákonné, Frýdlantský zpravodaj, web, facebook, média
 • územní plánování
 • komunální odpady
 • městská památková zóna
 • hasiči a městská policie
 • partnerská města
 • bezpečnostní rada ORP
 • krizové řízení
 • Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.
Starosta zastupuje město v těchto subjektech: DSO MIKROREGION FRÝDLANTSKO, DSO SMRK, ER NISA, SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE (SOLK) a vykonává funkci předsedy představenstva FVS, a. s.Místostarosta města


02 Jiří Stodůlka, c,ja, obrázek se otevře v novém okně


Jiří STODŮLKA (ODS)

budova radnice, I. patro, č. dveří 14 
tel. 482 464 068 (asistentka pí Dana Kiliánová) 
fax: 482 312 053 • technická správa majetku města
 • opravy a údržba komunikací
 • veřejné zakázky investiční
 • bytové hospodářství města
 • TEPLO Frýdlant
 • městská zeleň
 • zdravotnictví
 • cestovní ruch
 • městská sportoviště
 • agenda dotací na podporu společenských aktivit (kultura, sport, zájmová činnost)
 • koordinace sportu a tělovýchovy

Místostarosta zastupuje město Frýdlant v Dozorčí radě Nemocnice Frýdlant, s. r. o.Kompetence starosty a místostarosty byly rozděleny dle usn. RM č. 97/2015 z 12. ledna 2015

Kompetence samosprávy jsou popsány v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)


Foto: Radek Petrášek, Jaroslav Appeltauer
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 482 464 011
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load